Cynlluniau Astudio

BA Law with Cymraeg [M1Q5]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Prif Bwnc/Isbwnc - ar gael ers 1998/1999 (Blwyddyn derbyn olaf yw 2019/2020)

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Prif Ysgoloriaeth CCC; Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (20 Credyd)

Rhaid i bob myfyriwr Iaith Gyntaf astudio'r modiwlau canlynol:

Semester 1
CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Semester 2
CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 1 Craidd (40 Credyd)

Rhaid i bob myfyriwr Ail Iaith astudio'r modiwlau canlynol:

Semester 1
CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Semester 2
CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Students MUST TAKE the following Core Modules, dependant on language preference.

Semester 1
CT10120

System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol

CT10420

Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol

LC10120

Legal and Criminal Justice Systems

LC10420

Legal Skills and Research

Semester 2
CT11120

Cyfraith Camwedd

CT13820

Cyfraith Cytundebau

LC11120

Tort

LC13820

Contract Law

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i bod myfyriwr Iaith Gyntaf astudio naill ai CY13120 neu CY11220:

Semester 1
CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11220

Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

Mae Gloywi Iaith yn orfodol i fyfyrwyr Iaith Gyntaf yn eu hail flwyddyn:

Semester 1
CY20100

Gloywi Iaith

Semester 2
CY20120

Gloywi Iaith

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

Students must take the following Core modules in year 2 dependant on language preference:

Semester 1
CT20620

Cyfraith Gyhoeddus

LC20620

Public Law

Semester 2
CT20720

Cyfraith Ewrop

LC20720

European Law

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

Mae CY20520 a CY21420 yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaith yn eu hail flwyddyn:

Semester 1
CY21400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Semester 2
CY21420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 2 Opsiynau

Students must take 40 credits of optional modules at level 2 (please note that some modules are alternate year). Students may take 20 credits (of the 40) as elective

Semester 1
LC25220

Human Rights

LC26220

Commercial Law

LC26320

Criminal Justice and the Penal System

LC26420

Family and Child Law

LC26820

Labour Law

LC26920

International Law

Semester 2
LC26520

Principles of Evidence

LC26720

Medicine Ethics and the Law

LC27720

Environmental Law

LC27920

Sports Law and Society

Blwyddyn 2 Opsiynau

Rhaid i fyfyrwyr Iaith Gyntaf ddewis 20 credyd o blith modiwlau Lefel 2 yr Adran

Blwyddyn Olaf Craidd TT/Opsiynau

Students must take the following Core Modules in the final year dependant on language preference:

Semester 1
CT34920

Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau

LC34920

Equity and Trusts

Semester 2
CT30520

Cyfraith Troseddol

CT34820

Cyfraith Tir

LC30520

Criminal Law

LC34820

Land Law

Blwyddyn Olaf Craidd TT/Opsiynau

Mae'r modiwl yma yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaith yn eu blwyddyn olaf:

Semester 1
CY31100

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Semester 2
CY31120

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Students must take 20 credits of optional modules in the final year (please note that some optional modules are alternate year). Students may take 20 credits (of the 20 credits) as elective modules outside of the Law and Criminology and Modern Lanaguages Deaprtments. Appropriate co-requisite and/or pre-requisite modules must have been studies. (For students enrolling prior to 2021 who wish to obtain a 'Qualifying Law Degree', Human Rights at level 2 or 3 will also be necessary as part of the 180 credits of 'Foundations of Legal Knowledge' subjects.

Semester 1
CT36600

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

CT39000

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC35220

Human Rights

LC36220

Commercial Law

LC36320

Criminal Justice and the Penal System

LC36420

Family and Child Law

LC36600

Employability Skills for Professionals

LC36820

Labour Law

LC36920

International Law

LC39000

Law and Criminology Dissertation

Semester 2
CT36620

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

CT39020

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC36520

Principles of Evidence

LC36620

Employability Skills for Professionals

LC36720

Medicine Ethics and the Law

LC37720

Environmental Law

LC37920

Sports Law and Society

LC39020

Law and Criminology Dissertation

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Rhaid i fyfyrwyr Iaith Gyntaf ddewis 40 credyd o blith modiwlau Lefel 3 yr Adran a rhaid i fyfyrwyr Ail Iaith ddewis 20 credyd yn unig

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal