Cynlluniau Astudio

BSC Computer Science and Welsh (for beginners) [M6P1]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Cyfun - ar gael ers 2014/2015 (Blwyddyn derbyn olaf yw 2020/2021)

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (60 Credyd)

You must take the following modules.

Semester 1
WE11220

Beginning Modern Welsh 1

Semester 2
WE11320

Beginning Welsh ii

WE11420

Introduction to Welsh Literature

Blwyddyn 1 Craidd (20 Credyd)

You must take the following module.

Semester 1
CS10220

Introduction to Computer Infrastructure

Semester 2

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

You must take the following modules. Choose your preferred language.

Semester 1
CC12020

Cyflwyniad i Raglennu

CS12020

Introduction to Programming

Semester 2

Blwyddyn 1 Dewis agored

Choose 20 credits, as advised by the department of Computer Science

Blwyddyn 2 Craidd (80 Credyd)

This is, in effect, a second 'Year 1'. You must take the following modules.

Semester 1
CY11500

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

CY13020

Cymraeg Llafar

Semester 2
CY11520

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Blwyddyn 2 Dewis agored

This is, in effect, a second 'Year 1'. You must take the following modules.

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 3 Craidd (40 Credyd)

Every student must take:

Semester 1
CY21400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Semester 2
CY21420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 3 Dewis agored

Choose 20 credits, as advised by the department

Blwyddyn Olaf Craidd (20 Credyd)

Every student must take:

Semester 1
CY31100

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Semester 2
CY31120

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Only available to those in their final year:

Ar gael bob blwyddyn Opsiynau

Choose 80 credits of Level 3 Modules in the Department.

Semester 1
CY33620

Rhyddiaith y Dadeni

CY34220

Traddodiad Benywaidd? Merched a Barddoniaeth 1400-1800

CY34520

Y Gynghanedd: Cwrs Trochi

Semester 2
CY33420

Y Chwedl Arthuraidd cyn 1200

CY35320

Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal