Cynlluniau Astudio

PHD  Art [V3730]

Blwyddyn Academaidd: 2024/2025Cynllun - iawn o 2002/2003

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PGM0210

Principles of Research Design

PGM0410

Ways of Reading

or
MOR0510

Dulliau Darllen