Cynlluniau Astudio

BA  Education / Fine Art [WX13]

Blwyddyn Academaidd: 2024/2025Cynllun Anrhydedd Cyfun - iawn o 2000/2001 (Blwyddyn derbyn olaf yw 2021/2022)

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AR11120

Drawing: Looking, Seeing, Thinking

Semester 2
AR11220

Painting: Looking, Seeing, Thinking

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
ED14520

Children's Development and Learning

or
AD14520

Datblygiad a Dysgu Plant

Semester 2
ED14420

Partnerships in Principle and Practice

or
AD14420

Partneriaethau - Egwyddorion ac Ymarfer

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 1
AH11320

Pleasure, Power, and Profit: Art in the Long Eighteenth Century

AH11520

Looking into Landscape: Reading, Researching, Responding

AH11820

Photography Begins

AR11320

Drawing: Extended Practice

Semester 2
AH11220

Exploring the School of Art Collections: Research and Museums

AH11420

Revolutions & Modernities: Art in the Nineteenth Century

AH11720

Representing the Body

AR11420

Painting: Extended Practice

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose one module (20 credits)

Semester 1
AD13620

Sgiliau Allweddol i Brifysgol

ED13620

Key Skills for University

ED14620

Health and Wellbeing in the Early Years

Semester 2
AD14320

Datblygiad Iaith

ED13720

Play and Learning:Theory and Practice

ED14320

Language Development

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
ED20120

Psychology of Learning and Thinking

or
AD20120

Seicoleg Dysgu a Meddwl

Blwyddyn 2  Opsiynau

OPTIONAL MODULES : You must take 20/40-60 credits, ensuring a total of 100-140 credits over the 2nd and final years, from:

Semester 1
AD20220

Llythrennedd Mewn Plant Ifanc

AD20600

Gweithio Gyda Phlant

AD24320

Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol

ED20220

Literacy in Young Children

ED20420

Education, Diversity and Equality

ED20600

Working with Children

ED24320

Safeguarding and Professional Practice

Semester 2
AD20320

Dulliau Ymchwil

AD20620

Gweithio Gyda Phlant

ED20320

Research Methods

ED20620

Working with Children

ED20820

Making Sense of the Curriculum

ED22420

Discourses Language and Education

Blwyddyn 2  Opsiynau

Joint honours Fine Art students should select a minimum of 40 credits of art practice from the following:

Semester 1
AR20120

Painting 1

AR20230

Painting 2

AR20720

Photography 1

AR20830

Photography 2

AR22110

Life Studies 1

AR22320

Printmaking 1: Etching and Relief Printing

AR22430

Printmaking 2: Etching and Relief Printing

AR25320

Interdisciplinary Practice 3

AR29820

Introduction to Design and Illustration 1

AR29930

Introduction to Design and Illustration 2

Semester 2
AR20920

Painting 3

AR21030

Painting 4

AR21620

Photography 3

AR21730

Photography 4

AR21820

Book Illustration 1

AR21930

Book Illustration 2

AR22210

Life Studies 2

AR22520

Printmaking 3: Screenprinting, lithography & hybrid printing

AR22630

Printmaking 4: Screenprinting, lithography & hybrid printing

AR23210

Professional Practice for Students of Art

AR25420

Interdisciplinary Practice 4

Blwyddyn Olaf  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
ED30120

Assessment and Education

or
AD30120

Asesu ac Addysg

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Joint Honours Fine Art students must take AR30130 in Semester 2 of the final year

Semester 2
AR30130

Exhibition 1: Graduation Show

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

OPTIONAL MODULES : You must take 20/40-60 credits, ensuring a total of 100-140 credits over the 2nd and final years. You must only take either the AD or the ED module

Semester 1
AD30620

Hawliau Plant

AD33600

Traethawd Hir

ED30420

Special Educational Needs

ED30620

Children's Rights

ED33600

Major dissertation

Semester 2
AD30320

Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar

AD33640

Traethawd Hir

AD34720

Cyfathrebu

AD34820

Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol

ED30320

Mathematical Development in the Early Years

ED33640

Major dissertation

ED34720

Communication

ED34820

Emotional and Social Development

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Joint Honours Fine Art students should select from the following modules for their remaining final year credits:

Semester 1
AR31610

Life Studies 3

AR31730

Painting 5 - Paint Directed Practice

AR31930

Printmaking 5 - Print Directed Practice

AR32130

Photography 5 - Photo Directed Practice

AR32330

Book Illustration 3

AR35320

Interdisciplinary Practice 5

Semester 2
AR35420

Interdisciplinary Practice 6

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal