Cynlluniau Astudio

BA Education with Human Geography [X3L7]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Prif Bwnc/Isbwnc - ar gael ers 2001/2002 (Blwyddyn derbyn olaf yw 2019/2020)

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

This CORE MODULE is offered bilingually: choose your preferred language. (Welsh medium DA / English medium GS)

Semester 1
DA11000

Byw gyda newid byd-eang

GS11000

Living with Global Change

Semester 2
DA11020

Byw gyda newid byd-eang

GS11020

Living with Global Change

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

You must take either the ED (English) or the AD (Cymraeg) modules.

Semester 1
AD14520

Datblygiad a Dysgu Plant

ED14520

Children's Development and Learning

Semester 2
AD13820

Y Dysgwr a'r Amgylchedd Dysgu

ED13820

The Learner and the Learning Environment

Blwyddyn 1 Opsiynau

Choose 20 credits from the following:

Semester 1
DA10520

Newid a gwrthdaro: Cynhyrchu gofodau gwledig a threfol

GS10220

Conflict and Change: the making of urban and rural spaces

Semester 2
GS14220

Place and Identity

Blwyddyn 1 Opsiynau

Choose two of the following modules

Semester 1
AD10120

Polisiau a Materion Mewn Addysg

AD13620

Sgiliau Allweddol i Brifysgol

ED10120

Policies and Issues in Education

ED13620

Key Skills for University

ED14620

Health and Wellbeing in the Early Years

Semester 2
AD14320

Datblygiad Iaith

ED14120

Inclusive Learning Practices

ED14220

Numeracy and Literacy for All

ED14320

Language Development

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

You must take either the ED or the AD module

Semester 1
AD20120

Seicoleg Dysgu a Meddwl

ED20120

Psychology of Learning and Thinking

Semester 2

Blwyddyn 2 Opsiynau

You must take 60 credits from the following list of optional modules.

Semester 1
AD20220

Llythrennedd Mewn Plant Ifanc

AD20600

Gweithio Gyda Phlant

AD24320

Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol

ED20220

Literacy in Young Children

ED20420

Education, Diversity and Equality

ED20600

Working with Children

ED24320

Safeguarding and Professional Practice

ED24520

Policies and Perspectives of Learning Difference and Inclusion

Semester 2
AD20320

Dulliau Ymchwil

AD20620

Gweithio Gyda Phlant

ED20320

Research Methods

ED20620

Working with Children

ED20820

Making Sense of the Curriculum

ED22420

Discourses Language and Education

Blwyddyn 2 Opsiynau

Students must choose 40 credits from the list below. Choose either English medium (GS) or Welsh medium (DA) modules.

Semester 1
DA20510

Ymchwilio i bobl a lle

GS20510

Researching People and Place

GS22920

Placing Culture

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Semester 2
DA22420

Gwaith Maes Daearyddiaeth

DA23020

Lleoli Gwleidyddiaeth

GS20410

Concepts for Geographers

GS22420

Geography Fieldwork

GS23020

Placing Politics

Blwyddyn Olaf Craidd TT/Opsiynau

You must take either the ED or the AD module

Semester 1
AD30120

Gwerthuso ac Adlewyrchu ar Sgiliau Dysgu yn Gritigol

ED30120

Critically Reflecting and Evaluating Learning and Skills

Semester 2

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Students must choose 40 credits from the list below:

Semester 1
DA32220

Cenedlaetholdeb a chymdeithas

GS36220

Landscapes of British Modernity

GS37920

Geographies of Memory

GS39120

Contemporary Global Migration

Semester 2
DA31720

Rheoli’r Amgylchedd Gymreig

GS36820

Geographies of the Global Countryside

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

GS38420

World Regional Islam

Blwyddyn Olaf Opsiynau

You must take 60 credits from the following list of optional modules.

Semester 1
AD30620

Hawliau Plant

AD33600

Traethawd Hir

ED30420

Special Educational Needs

ED30620

Children's Rights

ED33600

Major dissertation

Semester 2
AD30320

Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar

AD33640

Traethawd Hir

AD34720

Cyfathrebu

AD34820

Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol

ED30320

Mathematical Development in the Early Years

ED33640

Major dissertation

ED34720

Communication

ED34820

Emotional and Social Development

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal