Gwall 404

Wel, mae hyn yn lletchwith...

Mae'n ddrwg gennym, ond nid yw'r dudalen roeddech chi'n gobeithio ei weld ddim yma. Mae'n bosibl ei bod yn arfer bod yma, neu efallai i'ch bys lithro wrth i chi deipio.

Os ydych wedi dilyn dolen gyswll sydd wedi torri ar un o'n tudalennau, rhowch wybod i ni ac fe allech ennill pen ysgrifennu Prifysgol Aberystwyth!*

Yn y cyfamser, rhowch gynnig ar un o'r tudalennau isod i ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?


* Dewisir un enillydd ar hap bob blwyddyn. Mae Prifysgol Aberystwyth yn cadw'r hawl i dynnu'r cynnig hwn yw ôl unrhyw bryd, yn dibynu faint o beniau sydd ar gael, costau postio a phecannu, a ph'un a fydd tîm y we'n cael stŵr oherwydd y dudalen 404 hon.