Myfyrwyr Rhyngwladol

Llety gwarantedig ar gyfer myfyrwyr sy'n talu ffioedd tramor!*

Mae Ceisiadau Llety yn agor am 9yb ar ddydd Llun, 1 Ebrill 2019

Sut i wneud cais

Dewisiadau llety

Myfyrwyr tramor sy'n talu ffioedd, myfyrwyr israddedig ac ôl-radd, yn siwr o gael lle mewn Llety sy'n eiddo i’r Brifysgol, neu a reolir ganddi, drwy gydol eu hastudiaethau a addysgir ym Mhrifysgol Aberystwyth.

I fod ar dir i gael y sicrwydd hwn o lety rhaid ichi wneud cais erbyn y dyddiad priodol, sef yn y flwyddyn mynediad ac yn ymateb i'ch cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig Llety*:

Israddedig = 1af Awst

Uwchraddedig = 1af Medi

Sut i Wneud Cais

Edrychwch ar yr adran Sut i Wneud Cais i gael rhagor o wybodaeth a chyfarwyddiadau.  Mae’n bwysig ichi gofio bod lle mewn llety sy'n eiddo i’r brifysgol, neu a reolir ganddi, yn cael ei warantu, ond ni ellir gwarantu math arbennig o stafell na lleoliad a bod Cyfnodau Trwyddedau Llety yn weithredol.

Gwasanaeth Cyfarfod a Chyfarch

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi trefnu i fyfyrwyr rhyngwladol cyrraedd ei lety cyn dechrau ei Chytundeb Trwydded (am gost ychwanegol). Mae hyn yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr rhyngwladol ymgartrefu i fywyd mewn profysgol, i gasglu teithebau o Swyddfa'r Post os oes angen neu, i gymryd rhan mewn wythnos o weithgareddau cyn Wythnos y Glas. Am fanylion ychwanegol ynglyn â'r gwasanaeth sydd ar gael neu i archebu lle, ewch i'r wefan Cyfarfod a Chyfarch Rhyngwladol os gwelwch chi'n dda.

Pam byw gyda ni?

 • Dim ond £100 o Ffi Derbyn i'w dalu 
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig 
 • Rhyngrwyd gwifredig a di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig 
 • Aelodaeth blantinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles 
 • Yswiriant yn gynwysedig 
 • Help a chymorth 24/7- gan gynnwys derbynfa wedi'i staffio
 • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i'ch llety 
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle 
 • Lleoliad cyfleus yn agos i'r adnoddau academaidd ac adnoddau'r campws, yn ogystal â chanol y dref- Opsiynau llety
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety 
 • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'
 • Dewis i fyw gyda'ch ffrindiau mewn fflatiau/tai sydd â rhwng 2 a 10 o ystafelloedd gwely
 • Amrywiaeth i hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael

Llety Arall

Neu fel arall efallai y byddai’n well gennych fyw mewn llety yn y sector preifat yn nhref Aberystwyth, sydd o fewn cyrraedd yn hawdd ar droed i’r prif gampws ac sydd â chyswllt bws rheolaidd. Mae gan Brifysgol Aberystwyth Wasanaeth Llety sy’n rhoi cymorth i fyfyrwyr wrth iddyn nhw chwilio am le i fyw yn y sector preifat.

 Gellir gweld gwybodaeth am lety i fyfyrwyr cynlluniau cyfnewid a myfyrwyr Erasmus yn yr adran Erasmus a Chynlluniau Cyfnewid.

*Gosodir telerau ac amodau - ewch i'n Polisi Blaenoriaethau i gael rhagor o fanylion.