Y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd

Mae'r Ganolfan Datblygu o ddyluniadau Ymarfer Academaidd (GDSYA) Staff a ac yn darparu llawer o'r datblygiad addysgol a phroffesiynol y staff yn y Brifysgol. GDSYA darparu rhaglen flynyddol o ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP) y sesiynau, digwyddiadau a gweithdai barhaus, ond hefyd yn cyflwyno nifer o raglenni achrededig astudio, gan gynnwys y Dystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch (TUAAU), Arweinyddiaeth Effeithiol ac Arwain mewn modiwlau Prifysgolion . GDSYA hefyd yn chwarae rhan mewn datblygu sefydliadol ac yn rheoli'r Cynllun Cydnabyddiaeth ar gyfer dyfarnu cymrodoriaethau HEA. GDSYA hefyd yn chwarae rhan mewn datblygu sefydliadol ac yn rheoli'r Cynllun Cydnabyddiaeth ar gyfer dyfarnu cymrodoriaethau HEA. GDSYA hefyd yn gweithio'n agos gyda'r Ysgol i Raddedigion i drefnu rhaglen Ymchwilydd Aberystwyth - sgiliau a datblygu darpariaeth unedig, sy'n canolbwyntio ar anghenion ymchwilwyr cynnar gyrfa.