Rhwydweithiau a digwyddiadau

Gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o rwydweithiau a digwyddiadau a gefnogir ac a gynhelir gan y Grŵp E-ddysgu. Gweler isod i gael rhagor o wybodaeth.

Fforwm Academi Mae Fforwm Academi Aber yn agored i aelodau o gymuned y brifysgol: mae croeso i staff dysgu, tiwtoriaid uwchraddedig, staff gweinyddol / cynorthwyol, a myfyrwyr. Mae'r Fforwm yn darparu llwyfan i rannu arferion da o ran dysgu ac addysgu. 

Academi Arddangos Ddwywaith y flwyddyn rydym yn trefnu gweminar gyda Phrifysgol Bangor ar draws y Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru. Cysylltwch â ni i gymryd rhan a chyflwyno rhywbeth arloesol yr ydych yn ei wneud gyda thechnoleg yn eich dysgu. Mae enghreifftiau blaenorol o'r Academi Arddangos ar gael ar ein blog.

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol Y Grŵp E-ddysgu sy'n trefnu Cynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol y Brifysgol. Mae'r digwyddiad yn gyfle i staff ddod ynghyd ledled y Brifysgol i gyflwyno eu harferion dysgu ac addysgu arloesol. Mae ein blog yn cynnwys gwybodaeth am Gynadleddau Dysgu ac Addysgu blaenorol. Edrychwch allan am yr Alwad am Bapurau drwy'r e-bost wythnosol. 

Gwobr Cwrs Nodedig Diben Gwobr Cwrs Nodedig PA yw cynorthwyo staff i ehangu eu modiwlau ar Blackboard ac fel llwyfan i rannu arferion da. Mae'n bleser gennym arddangos yr enillwyr yn ein Cynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol. Mae enghreifftiau o arfer da a theithiau o fodiwlau ar gael ar ein blog. Gofynnwch am becyn Gwobr Cwrs Nodedig gennym os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am y wobr. 

Cynhadledd Fach Mae'r Grŵp E-ddysgu'n cynnal cynadleddau bach yn ogystal â'r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu. Mae'r cynadleddau bach blaenorol wedi canolbwyntio ar themâu megis defnyddio cyfrifiaduron llechen i ddysgu ac addysgu. I gael rhagor o wybodaeth am gynadleddau bach y gorffennol, gweler ein blog. Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn cynnig thema ar gyfer cynhadledd fach.

Grŵp Addysgu trwy Gyfrwng Technoleg Mae'r Grŵp E-ddysgu'n gweithio gyda'r Grŵp Addysgu trwy Gyfrwng Technoleg - fforwm ar gyfer trafod materion yn ymwneud â'r croestoriad rhwng technoleg a dysgu ac addysgu. Mae'r Grŵp Addysgu trwy Gyfrwng Technoleg yn adrodd i'r Pwyllgor Ehangu Dysgu ac Addysgu ac yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Mae aelod o staff academaidd yn cynrychioli pob Athrofa. Cysylltwch â chynrychiolydd eich Athrofa neu'r Grŵp E-ddysgu os oes gennych unrhyw fater yr hoffech ei drafod.

Arddangos Academi

Mae’r Academi Arddangos yn lle i rannu arferion da ymhlith staff o Aberystwyth, Bangor a sefydliadau Addysg Uwch eraill. Bob blwyddyn rydym yn cynnal dwy sesiwn gyda dau gyflwyniad ym mhob sesiwn, un o Aber ac un o Fangor. Gall unrhyw un ymuno â’r Academi Arddangos o’u peiriannau eu hunain drwy ddefnyddio’r ddolen sydd ar gael yma:

Rydym yn edrych ymlaen at y cyflwyniadau eleni a gobeithio y bydd modd i rai ohonoch ymuno â ni.

Academi Gweminar Aberystwyth/Bangor 2018/19:

21 Tachwedd, 13:00 - 14:00: Cliciwch yma ar 21 Tachwedd am 13:00 i ymuno â'r wefan.

Using Flashcards to Encourage Student Learning

Dr Basil Wolf & Dr Ruth Wonfor, Aberystwyth

Siaradwr i’w gadarnhau.

Bangor

20 March, 13:00 - 14:00: Cliciwch yma ar 20 Mawrth am 13:00 i ymuno â'r wefan.

Dr Simon Payne, Aberystwyth

Siaradwr i’w gadarnhau.

Bangor

Previous Showcases:

2017/2018:

18.04.2018 Defnyddio Panopto ar Gyfer Cofnodi Assessiad Thomas Wooliscroft & Rob Francis, Aberystwyth
  Y daith tuag at Asesu Ar-lein Cynhwysol Siân Edwardson-Williams, Bangor
19.11.2017  Defnyddio Wicis ar gyfer Rhyngweithio Myfyrwyr Victoria Wright, Aberystwyth
  Defnyddio One Drive i Gefnogi Myfyrwyr Owen Davies, Bangor

2016/2017:

28.06.2017  How much Attention are Developers Paying to VLE Users? Emmanuel Isibor, Aberystwyth
  Delweddu’r gorffennol: Profiadau defnyddio cyflwyniadau aml-gyfrwng fel asesiad mewn Hanes Marc Collinson, Bangor 
02.03.2017 Arnofio: Defnyddio AirServer Mewn Darlithoedd Malte Urban, Aberystwyth
  Gwreiddio egwyddorion “MOOC” mewn cwrs ar-lein bach preifat fel rhan o raglen newydd nyrs gyswllt mewn atal heintiau: gwersi a ddysgwyd Lynne Williams, Bangor
23.11.2016 Module Evaluation using QR codes and Online Surveying:  Trialling, Transitioning and Tracking Student Perspectives  Andrew Davies & Laura Mc Sweeney, Aberystwyth 
  Clickers a'u rôl mewn adborth ffurfiannol Dylan Wyn Jones, Bangor

2015/2016: 

09.03.2016   iPad Provisioning for Flexible Teaching and Outreach  Rachel Cross, Aberystwyth 
  Defnyddio rubrics a marcio ar-lein i wneud bywyd yn haws ac i roi adborth defnyddiol i fyfyrwyr (gobeithio) Ross Roberts, Bangor
08.06.2016   Using Digital Poem-Stories to Enhance Learning in Science Modules Mary Jacob, Aberystwyth 
  WebPA the Peer Assessment Tool Sian Davies, Bangor

2014/2015:

25.11.2015 Ysgogi myfyrwyr mewn Seminarau? Kate Egan & Wikanda Promkhuntong, Aberystwyth 
  Hwyluso dysgu sy’n seiliedig ar broblemau mewn dosbarthiadau mwy, Katherine Jones Katherine Jones, Bangor
13.02.2015 Myfyrwyr fel llunwyr cynnwys darlithoedd: Recordio cyflwyniadau byr gan fyfyrwyr trwy ddefnyddio meddalwedd cipio darlithoedd (Panopto) Marco Arkesteijn, Aberystwyth 
  Defnyddio offer pleidleisio yn y dosbarth Paul Cross, Bangor
07.05.2015  Defnyddio adborth sain Ayla Gol, Aberystwyth
  Yr ystafell ddosbarth ar ffurf dysgu cyfunol Frances Garrad-Cole, Bangor 

2014/2015:

06.02.2014  Have You Done the Reading? – Motivating Students by Foregrounding the Purposes and Potential Benefits of the Seminar Session  Kate Egan & Wikanda Promkhuntong, Aberystwyth 
  iPads Gwawr Maelor Williams, Bangor
02.03.2014  Using virtual multi-media technology to increase realism in learning environments  Gareth Norris & David Wilcockson,Aberystwyth
  Use of Online Journals Sara Roberts, Bangor
28.04.2014  Innovative use of computer room for interactive teaching  Nick Perdikis, Aberystwyth 
  Students using Panopto Alan Thomas & Sian Edwardson, Bangor
12.12.2013  Dysgu gyda’r we Hannah Dee, Aberystwyth 
  Camau Cyntaf (Adnodd Dysgu Agored - OER) Matt Hayward & Sian Edwardson, Bangor