Negeseuon diweddaraf o flog yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 28/11/2022

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Gwybodaeth bwysig: Blackboard Ultra

  Yn ein post blaenorol, cyhoeddasom ein bod yn symud i Blackboard Ultra. Ar ôl cyfarfod y Bwrdd Academaidd, gallwn gadarnhau y bydd Cam 1 prosiect Ultra, sef ‘Ultra Base Navigation (UBN)’, yn digwydd rhwng 3 a 6 Ionawr 2023. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn sylwi bod newidiadau wedi’u gwneud i dudalennau glanio Blackboard. […]

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 23/11/2022

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Cyhoeddi’r Prif Siaradwr: Cynhadledd Fer ar Gynaliadwyedd mewn Addysg Uwch

  Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein prif gyflwyniad ar gyfer y Gynhadledd Fer eleni, sy’n cael ei chynnal ar-lein drwy Teams ar 20 Rhagfyr 2022. Bydd Dr Georgina Gough yn arwain sesiwn ar gynnwys Nodau Datblygu Cynaliadwy yn y cwricwlwm. Mae Dr Gough yn Athro Cyswllt mewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy ym Mhrifysgol […]

  Cyflwyniadau ar gyfer Gwobr Cwrs Nodedig 2023 Ar Agor

  Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Gwobr Cwrs Nodedig eleni ar agor ar gyfer cyflwyniadau gyda’r dyddiad cau am 12 canol dydd ar ddydd Llun 30 Ionawr 2023.  Gan barhau â’r un broses â’r llynedd, mae gennym ddull symlach o ymdrin â’r wobr. Gofynnir i ymgeiswyr amlinellu eu 3 arfer sy’n sefyll ar wahân o ran […]

  Blackboard Ultra: Cyfarfod Bwrdd Prosiect 1

  Ar 3 Tachwedd, cyfarfu ein tîm cymorth cleientiaid Blackboard â Bwrdd Prosiect Ultra. Mae’r bwrdd yn cynnwys aelodau Gwasanaethau Gwybodaeth sy’n gyfrifol am y symudiad i Blackboard Ultra a chydweithwyr academaidd. Pwrpas y cyfarfod oedd amlinellu cwmpas, cenhadaeth, gweledigaeth, ac amcanion y prosiect. Roedd rhan o’r gweithgaredd yn cynnwys bwrdd Murol. Ar y bwrdd Murol […]

  Trafferthion gweld adborth yn Turnitin

  Cawsom adroddiadau am staff a myfyrwyr yn methu gweld sylwadau adborth yn Turnitin ar aseiniadau wedi’u marcio. Os nad ydych yn gallu gweld eich adborth, cliciwch ar y ffenest sy’n cynnwys yr aseiniad i ddangos y sylwadau yn y testun, QuickMarks, a thestun wedi’i uwcholeuo. Rydym wedi sôn wrth Turnitin am hyn ac fe rown […]

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 15/11/2022

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Newidiadau i Blackboard

  Dros y flwyddyn nesaf fe welwch rai newidiadau yn Blackboard. Mae hyn oherwydd ein bod yn dechrau symud i Blackboard Ultra. Cam cyntaf y symud hwn fydd i Ultra Base Navigation (UBN) – bydd hyn yn newid hafan Blackboard. Nid yw UBN yn cael unrhyw effaith ar safleoedd cyrsiau Blackboard unigol. Bydd y rhain yn […]

  Gweminar Vevox: 16 Tachwedd 2022, 2yp

  Mae gweminar nesaf cyfres addysgeg Vevox yn cael ei chynnal ar 16 Tachwedd am 2yp. Yn y weminar hon, bydd Guy Aitchison, darlithydd Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Loughborough yn edrych ar ddefnyddio Vevox yn llwyddiannus mewn ystafelloedd dosbarth gwahanol. Mae mwy o wybodaeth am y sesiwn ar dudalen we Vevox a gallwch archebu’ch […]