Negeseuon diweddaraf o flog yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 9/8/2022

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Rhaglen cydnabod goruchwylwyr ymchwil yr UKCGE

  Ysgol y Graddedigion/ Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu Ydych chi’n oruchwyliwr gradd ymchwil sefydledig? A fyddech chi’n hoffi i’ch ymarfer goruchwylio gael ei gydnabod ar lefel genedlaethol? Mae Cyngor y DU ar gyfer Addysg i Raddedigion (UKCGE) wedi datblygu’r Fframwaith Arfer Da wrth Oruchwylio a’r Rhaglen cydnabod goruchwylwyr ymchwil fel gall goruchwylwyr sefydledig gael cydnabyddiaeth […]

  Y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

  Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’r 10fed Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol, sydd ychydig dros fis i ffwrdd, 12-14 Medi. Diben thema’r gynhadledd eleni, Dylunio Addysgu Yfory: Arloesi, Datblygu a Rhagoriaeth: Dathlu 10 mlynedd o Gynadleddau Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth, yw myfyrio ar yr ymrwymiad sydd gan staff PA i wella profiad dysgu […]

  Modiwlau Rhiant a Phlentyn 2022-23

  Gan fod modiwlau 2022-23 bellach ar gael i staff, gallwn eu cysylltu gyda’i gilydd ar gais cydgysylltydd y modiwl. Cyfeirir at y drefn hon fel trefn rhiant a phlentyn. Mae cysylltu modiwlau gyda’i gilydd yn ffordd effeithiol o drafod modiwlau ar wahân a chanddynt yr un cynnwys er mwyn osgoi uwchlwytho deunyddiau ar gyfer dau […]

  Y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol: Dathlu 10 mlynedd

  Eleni yw’r 10fed flwyddyn y trefnir cynhadledd dysgu ac addysgu flynyddol gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu. Er mwyn dathlu, rydym wedi rhoi ein holl ddeunydd o’r cynadleddau blaenorol ar we-ddalennau’r gynhadledd. Rydym hefyd wedi cymryd golwg ar ein hystadegau ac wedi crynhoi nifer o ffeithiau i chi. Ers y gynhadledd gyntaf yn 2013: […]

  Modiwlau 2022-2023 bellach ar gael i Staff

  Mae modiwlau ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23 bellach ar gael ar gyfer staff sy’n dysgu ar fodiwlau. Mae hwn er mwyn cynorthwyo staff i baratoi eu modiwlau ar gyfer Mis Medi.   Efallai eich bod wedi sylwi bod tab newydd wedi ymddangos ar y ddewislen ar frig eich sgrin Blackboard:  Os ydych wedi cofrestru fel aelod o staff ar y […]

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 21/7/2022

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 13/7/2022

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 6/7/2022

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Cnorthwy-ydd Dirnadaeth Ddigidol – Joseph

  Helo! Joseph ydw i, a byddaf yn gweithio gyda’r tîm UDDA i ddadansoddi a lledaenu canlyniadau Arolwg Dirnadaeth Profiad Digidol Myfyrwyr 2022. Wrth i’r profiad digidol ddod yn rhan annatod o barhad a datblygiad dysg y myfyrwyr, mae’r arolwg hwn yn ein galluogi i ddeall sut mae gweithredu systemau digidol wedi effeithio ar fyfyrwyr. Fel […]