Negeseuon diweddaraf o flog yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 28/9/2023

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Diweddariad Pwysig i’r Staff am Ddeallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol

  Anfonwyd y neges ebost isod at yr holl staff gan yr Athro Tim Woods, Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad y Myfyrwyr, ar 25 Medi. “Annwyl Gyd-weithiwr Fel y trafodwyd yn y Bwrdd Academaidd ar 13 Medi 2023, mae’r brifysgol wedi penderfynu diffodd yr adnodd Canfod Deallusrwydd Artiffisial (DA) yn Turnitin o 30 Medi 2023. […]

  Fforwm Trafod Deallusrwydd Artiffisial Cynhyr

  Er mwyn ymateb i’r her hon, rydym wedi sefydlu Gweithgor Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol. Mae’r gweithgor wedi cyhoeddi  canllawiau i staff ym mis Mawrth ac wedi diweddau’r Rheoliadau ar Ymddygiad Academaidd Annerbyniol. Rydym yn cynnal sesiynau hyfforddi rheolaidd er mwyn rhoi arweiniad i staff ac wedi cyfrannu fideos i fyfyrwyr (Deallusrwydd Artiffisial a’ch Astudiaethau) fel rhan o […]

  Sicrhewch fod Cyrsiau Blackboard Learn Ultra yn fwy gweledol gyda Modiwlau Dysgu, Delweddau Cwrs, a Delweddau Unsplash

  Mae rhywfaint o’r adborth yr ydym wedi’i gael am Gyrsiau Blackboard Ultra yn nodi nad ydynt mor addasadwy yn weledol â chyrsiau’r Blackboard gwreiddiol. Caiff Ultra ei greu gan gadw hygyrchedd mewn cof, sy’n golygu nad yw rhai o’r nodweddion a oedd gennym o’r blaen, megis cefndiroedd lliw neu weadog a thestun a allai fod […]

  Llif Gwaith Aseiniad Panopto yn Blackboard Learn Ultra

  Yn ein neges flog flaenorol amlinellwyd rhai o’r newidiadau i Panopto wrth i ni symud i Blackboard Learn Ultra. Yn y neges flog hon byddwn yn amlinellu’r newidiadau i ddefnyddio Panopto ar gyfer Aseiniadau. Defnyddir Aseiniadau Panopto i fyfyrwyr gyflwyno recordiad neu gyflwyniad. Yn rhan o’r newid hwn, rydym yn argymell: Y manteision i’r llif […]

  Rhestr Chwarae Hanfodion Ultra

  Os ydych chi’n brysur, brysur yn paratoi eich cyrsiau ar ras wyllt cyn i’r myfyrwyr gyrraedd a chawsoch chi ddim amser i fynychu sesiynau hyfforddi dros yr haf, beth am ymweld â’n clipiau fideo hyfforddi newydd ar sut i weithio yn Blackboard Ultra. Rydym ni wedi creu Rhestr Chwarae Hanfodion Ultra i gynorthwyo staff i […]

  Croeso i staff newydd sy’n ymuno â Phrifysgol Aberystwyth

  Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu ydym ni. Rydym ni’n rhan o’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Rydym ni’n gweithio gyda staff ar draws y brifysgol i gefnogi a datblygu dysgu ac addysgu. Rydym ni’n cynnal amrywiaeth eang o weithgareddau i gyflawni hyn. Mae’r holl wybodaeth fyddwch chi ei hangen ar dudalennau gwe’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu. […]

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 20/9/2023

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Diweddariad Panopto ar gyfer Staff: Medi 2023

  Fel rhan o brosiect Blackboard Ultra ehangach, mae integreiddiad Panopto wedi’i uwchraddio i weithio gyda Blackboard Ultra. Mae hyn wedi rhoi cyfle i ni wneud rhai newidiadau a gwelliannau. Mynediad i Panopto Gallwch nawr gael mynediad i weinydd Panopto trwy Panopto.aber.ac.uk Ffolderi Panopto Mae ffolderi Panopto bellach wedi’u trefnu yn ôl y flwyddyn academaidd. Mae […]

  Llyfr Graddau Blackboard Learn Ultra

  Yn y blogbost hwn byddwn yn edrych yn benodol nodwedd Llyfr Graddau Blackboard Learn Ultra. Y Llyfr Graddau (Gradebook) yw’r enw newydd ar gyfer y Ganolfan Raddau. Fe’i defnyddir i gadw holl farciau’r myfyrwyr ar Gwrs Blackboard. Mae’r Llyfr Graddau wedi’ leoli ar ddewislen uchaf bob cwrs. Mae’r myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y modiwl […]