Negeseuon diweddaraf o flog yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 16/4/2024

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Beth sy’n Newydd yn Blackboard Learn Ultra – Ebrill 2024

  Mae diweddariad mis Ebrill i Blackboard Learn Ultra yn cynnwys nodwedd y gofynnir amdani’n fawr; Negeseuon dienw ar gyfer trafodaethau. Yn ogystal, mae gwelliannau i adborth a chyfrifiadau Llyfr Graddau. Negeseuon dienw ar gyfer Trafodaethau Mae trafodaethau’n chwarae rhan ganolog wrth feithrin rhyngweithio rhwng cyfoedion a meddwl yn feirniadol. Mae angen i fyfyrwyr deimlo’n rhydd […]

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 3/4/2024

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Gweithdy i Staff ar Ddeallusrwydd Artiffisial

  Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn falch o gyhoeddi digwyddiad hanner diwrnod arbennig sy’n edrych ar ffyrdd y gellir defnyddio Deallusrwydd Artiffisial (DA) mewn cyd-destunau academaidd. Cynhelir y digwyddiad ddydd Iau 11 Ebrill rhwng 09:00 a 13:00 ym Mhrif Neuadd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.  Gallwch archebu lle ar gyfer y digwyddiad drwy dudalen Archebu’r Cwrs. Nod y […]

  Gwobr Cwrs Eithriadol 2023-24

  Mae Lauren Harvey a Caroline Whitby, o Adran y Gyfraith a Throseddeg, wedi ennill Gwobr Cwrs Eithriadol am fodiwl LC31520: Dispute Resolution in Contract and Tort. Yn ogystal, cafodd y modiwl canlynol statws Canmoliaeth Uchel: Nod y Wobr Cwrs Eithriadol, a sefydlwyd naufed mlynedd yn ôl, yw rhoi cydnabyddiaeth i’r arferion dysgu gorau. Mae’n rhoi cyfle i […]

  Beth sy’n Newydd yn Blackboard Learn Ultra – Mawrth 2024

  Y mis hwn, mae Blackboard yn cyflwyno’r gallu i weld ystadegau eitem yn y Llyfr Graddau, y gallu i osod asesiadau heb ddyddiad cyflwyno a rhai newidiadau i hysbysiadau am negeseuon Ystadegau eitemau Llyfr Graddau Mae ystadegau eitemau yn rhoi golwg gyffredinol i ni ar berfformiad cyffredinol aelodau’r cwrs ar gynnwys wedi’i raddio. Nawr, gall […]

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 15/3/2024

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Creu Cwrs Blackboard Learn Ultra 2024-25

  Yn ddiweddar cymeradwyodd y Pwyllgor Gwella Academaidd rai newidiadau i’r broses flynyddol o greu cyrsiau: Mae rhai staff wedi gofyn am fwy o wybodaeth ynghylch pam y bydd y cwrsiau yn cael ei greu’n wag. Mae’r blog hwn wedi’i gynllunio i helpu i egluro’r rhesymau dros y penderfyniad hwn. Yn y blynyddoedd blaenorol roedd y […]

  Galw am Gynigion: Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2024

  Gwahoddir staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig a myfyrwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer 12fed Cynhadledd Dysgu ac Addysgu, Dydd Mawrth 10 – Dydd Iau 12 Medi 2024. Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein. Dyma’r thema ar gyfer y gynhadledd eleni: Paratoi ar gyfer Rhagoriaeth: Cynllunio Dysgu ac Addysgu Arloesol. Dyma prif gangen y gynhadledd eleni: […]

  Cyfres o weminarau Vevox

  Mae Vevox, ein meddalwedd bleidleisio, yn cynnal cyfres o weminarau sy’n arddangos yr arferion gorau o integreiddio pleidleisio i weithgareddau dysgu ac addysgu.  Cynhelir y sesiynau hyn ar-lein.  Ar 22 Mawrth am 3pm, bydd Patrick Cadwell o Brifysgol Dinas Dulyn yn arddangos sut maen nhw’n defnyddio meddalwedd pleidleisio ar gyfer astudiaethau cyfieithu.  Ar 26 Ebrill […]