Negeseuon diweddaraf o flog yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 23/1/2022

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Nodweddion Newydd yn Turnitin: Templed Aseiniad

  Mae Turnitin, ein meddalwedd e-gyflwyno, wedi cyflwyno rhywfaint o nodweddion newydd o ran templedi aseiniadau. Erbyn hyn, mae’n bosibl eithrio templedi rhag ymddangos yn y Sgôr Tebygrwydd. I gymhwyso’r eithriad, ewch i Optional Settings ym man cyflwyno Turnitin a lanlwythwch eich templed aseiniad: Mae gofynion ar gyfer eich templed: Rhaid i ffeiliau sydd wedi’u lanlwytho […]

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 14/1/2022

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Deunyddiau’r Gynhadledd Fer

  Cyn y gwyliau, cynhaliodd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu eu cynhadledd fer olaf am y flwyddyn. Defnyddio meddalwedd pleidleisio i gyfoethogi dysgu ac addysgu oedd thema’r gynhadledd. Os nad oedd modd ichi fod yno, mae recordiadau i’w cael ar we-ddalen y Gynhadledd Fer. Ers i’r Brifysgol gaffael trwydded i feddalwedd pleidleisio Vevox yn gynharach […]

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 6/1/2022

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Croeso i staff newydd sy’n ymuno â Phrifysgol Aberystwyth

  Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu ydym ni. Rydym ni’n rhan o’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Rydym ni’n gweithio gyda staff ar draws y brifysgol i gefnogi a datblygu dysgu ac addysgu. Rydym ni’n cynnal amrywiaeth eang o weithgareddau i gyflawni hyn. Mae’r holl wybodaeth fyddwch chi ei hangen ar dudalennau gwe’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu. […]

  Hysbysiad o ddileu hen recordiadau Panopto ar 1af Chwefror 2022

  Ar 1af Chwefror byddwn yn dileu recordiadau Panopto sydd dros 5 oed ac na chawsant eu gweld yn ystod y 5 mlynedd diwethaf. Mae hyn yn unol â’r Polisi Clipio Darlithoedd. Gweler pwynt 8.1 o’r Polisi Cipio Darlithoedd. Yn y dyfodol, byddwn yn rhedeg yr un broses a amlinellir uchod bob 1af Medi. Os oes […]

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 16/12/2021

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn […]

  Diweddariadau Vevox Rhagfyr 2021

  Un o fanteision cael tanysgrifiad sefydliad yw y gallwn ni fanteisio ar welliannau a diweddariadau. Un o’r gwelliannau diweddar oedd y cwestiwn arddull cwmwl geiriau. Cyn hynny, dim ond un gair y gellid ei gyflwyno i’r cwestiwn arddull cwmwl geiriau, ond nawr gall cyfranogwyr ddarparu cyflwyniadau aml-air yn ogystal â geiriau unigol. Mae cymylau geiriau […]

  Prosiect: Beth yw modiwl Blackboard wedi’i gynllunio’n dda?

  Ysgrifennwyd gan Ania Udalowska Gall modiwl Blackboard wedi’i gynllunio’n dda olygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Gofynnon ni i’n grŵp o Lysgenhadon Dysgu Myfyrwyr drafod beth mae modiwl wedi’i gynllunio’n dda’n ei olygu iddyn nhw. Rhennir canfyddiadau’r drafodaeth hon yn gategorïau fel y gwelir isod. Gwybodaeth Modiwl Amserlen addysgu – dangos yr hyn sy’n ddisgwyliedig […]