Cysylltwch â Ni

Gwnewch Ymholiad Ar-lein

Defnyddiwch y furflen hon i wneud ymholiadau i'r Brifysgol

Beth yw pwnc y cwestiwn sydd gennych i ni?
Ydych chi ar hyn o bryd yn
A yw eich ymholiad yn ymwneud â/ag:
A hoffech:

Bydd y Brifysgol yn prosesu’r data personol a gasglwyd drwy’r ffurflen hon ar sail eich caniatâd (Erthygl 6(1)(a) GDPR). Bydd eich data personol yn cael ei basio i’r adran yn y Brifysgol sydd fwyaf addas i ymdrin â’ch cyfathrebiad. Efallai y byddant yn cysylltu â chi mewn ymateb i hyn, ond gallwch optio allan o dderbyn rhagor o negeseuon ar unrhyw adeg.

Os byddai'n well gennych gysylltu â ni mewn ddull arall, mae'r manylion hynny fel a ganlyn.

Ffôn

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg

Cyfeiriadur y Brifysgol

Os ydych yn ceisio cysylltu â pherson penodol, defnyddiwch Cyfeiriadur y Brifysgol.

 

Post

Cyfeiriad Post: 
Prifysgol Aberystwyth,  
Aberystwyth, 
Ceredigion, 
SY23 3FL.

Os hoffech archebu llyfrynnau neu brospectws Prifysgol Aberystwyth, defnyddiwch y dudalen cyhoeddiadau os gwelwch yn dda.