Polisi Cwci

Polisi Cwci Newydd: Drafft

Cyflwyniad

Darn bach o wybodaeth yw 'cwci' ar ffurf ffeil destun, sy'n cael ei anfon gan weinyddydd gwe a'i storio ar gyfrifiadur y sawl sy'n ymweld â gwefan. Gall y gweinyddydd neu’r porwr gwe wedyn ei ddarllen yn ôl yn nes ymlaen pan fo angen. Mae defnyddio cwci yn ffordd gyfleus i'r cyfrifiadur gofio gwybodaeth benodol sy'n gysylltiedig â gwefan.

Sut ydym ni’n defnyddio Cwcis

Mae gwefan ganolog Prifysgol Aberystwyth* yn defnyddio cwcis mewn dwy ffordd;

  1. I gadw dewisiadau’r defnyddiwr,
  2. I gasglu gwybodaeth am ddefnydd o wefannau drwy Google Analytics.

Dewisiadau Defnyddwyr

Mae gwefan ganolog Prifysgol Aberystwyth* yn defnyddio cwcis i gadw gwybodaeth nad oes modd ei hadnabod yn bersonol â’r bwriad o wella’r profiad o bori.

Enghraifft o hyn yw dewis iaith, y gellir ei osod gan y defnyddiwr er mwyn dangos tudalen Cartref y Brifysgol yn Gymraeg neu’n Saesneg yn ôl eu dewis (gweler y dudalen Dewisiadau Safle). Unwaith y bydd wedi’i bennu mae cwci’n cael ei gadw gan y porwr gwe, felly ar yr ymweliad nesaf â’r wefan bydd y dudalen Cartref yn ymddangos yn yr iaith gywir.

Ni chaiff cwcis dewisiadau defnyddwyr eu defnyddio i gasglu unrhyw wybodaeth bersonol fel enw defnyddiwr neu gyfeiriad ebost.

Google Analytics

Mae gwefan ganolog Prifysgol Aberystwyth* yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am ddefnydd o wefannau drwy wasanaeth o’r enw  Google Analytics.

Pa fath o wybodaeth a gaiff ei chasglu?

Mae’r data a gesglir yn ymwneud â phob ymweliad penodol â’r wefan. Mae’r wybodaeth a gesglir yn cynnwys hyd yr ymweliad, y llwybr a gymerir rhwng tudalennau, y math o gyfrifiadur sy’n cael ei ddefnyddio a lleoliad bras yr ymwelwr.

Nid yw Google Analytics yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol fel enw defnyddiwr neu gyfeiriad ebost.

Sut caiff y data ei ddefnyddio?

Data a gesglir gan Google Analytics

 Er mwyn datblygu a gwella ansawdd gwefan ganolog Prifysgol Aberystwyth, caiff data am ddefnydd ei gasglu a’i ddadansoddi. Caiff rhywfaint o’r data hwn ei gasglu gan y gweinyddydd gwe (y cyfrifiadur sy’n dal y wefan) a chaiff rhywfaint ei gasglu gan gwcis a anfonir at borwr gwe pob ymwelydd â’r wefan.

Caiff data a gesglir gan wasanaeth Google Analytics ei gadw yn yr Unol Daleithiau ac mae’n bosibl y bydd gwybodaeth nad oes modd ei hadnabod yn bersonol yn cael ei defnyddio gan Google a’i bartneriaid (i gael rhagor o fanylion ewch i dudalen gwe Polisi Preifatrwydd Google).

Rheoli Cwcis

Gallwch ddewis peidio â derbyn cwcis a pharhau i ddefnyddio gwefan ganolog Prifysgol Aberystwyth, ond o wneud hynny byddwch yn colli elfen o weithredu nad yw'n hanfodol. Er enghraifft, ni ellir cofio dewisiadau'r defnyddiwr os nad yw'r cwci ar waith.

Bydd y dogfennau ar gyfer eich porwr gwe (y gallwch fynd atynt o’r ddewislen ‘Help’ fel arfer) yn cynnwys cyfarwyddiadau ar sut i reoli cwcis, ond gallwch gael rhagor o wybodaeth ar dudalennau gwe canlynol y Gwasanaethau Gwybodaeth;

Ar wefan ganolog Prifysgol Aberystwyth mae modd gosod eich dewisiadau er mwyn gwrthod y cwci a ddefnyddiwyd i gasglu data manwl ynghylch y defnydd a wneir o wefannau. I wneud hyn ewch i’r dudalen Dewisiadau Safle.

* Gellir gwahaniaethu tudalennau gwe ar wefan ganolog Prifysgol Aberystwyth gyda chyfeiriadau sy'n dechrau â http://www.aber.ac.uk/en/ neu http://www.aber.ac.uk/cy/. Un eithriad i hyn yw'r dudalen dewis iaith sydd â'r cyfeiriad http://www.aber.ac.uk/