Trefn y Seremonïau

Trefn Seremonïau Graddio 2022 i Fyfyrwyr Israddedig ac Uwchraddedig.

Caiff Seremonïau Graddio 2022 eu cynnal rhwng 8 Gorffennaf ac 15 Gorffennaf.

Rhestr o Gynlluniau Astudio yn dangos y Seremoni Raddio

Graddedigion 2020 a 2021

 

Dydd Gwener 8 Gorffennaf 2022

 

Seremoni 1: 10.00yb
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

Seremoni 2:  1.30yp
Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu
Addysg

Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf 2022

 

Seremoni 3:  10.00yb
Hanes a Hanes Cymru
Cyfraith a Throseddeg

Seremoni 4:  1.30yp
Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear
Celf

Dydd Llun 11 Gorffennaf 2022

 

Seremoni 5:  10.00YB
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (Gwledig)
Seicoleg

Seremoni 7:  4.30YP
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (Bioleg)
Ieithoedd Modern
Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd
Seremoni 6:  1.30YP
Cyfrifiadureg
Mathemateg


Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2022

 

Seremoni 8:  10.00YB
Ysgol Fusnes Aberystwyth
Astudiaethau Gwybodaeth
Ffiseg

Graddedigion 2022

 

Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2022

 

Seremoni 9: 1.30yp
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
Addysg

Seremoni 10: 4.30yp
Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu
Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2022

 

Seremoni 11: 10.00yb
Cyfrifiadureg
Astudiaethau Gwybodaeth

Seremoni 12: 1.30yp
Ysgol Fusnes Aberystwyth
Mathemateg
Ffiseg

Dydd Iau 14 Gorfennaf 2022

 

Seremoni 13: 10.00yb
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (Gwledig)
Seicoleg

Seremoni 15: 4.30yp
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (Bioleg)
Ieithoedd Modern
Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Seremoni 14: 1.30yp
Celf
Cyfraith a Throseddeg


Dydd Gwener 15 Gorffennaf

 

Seremoni 16:  10.00yb
Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Hanes a Hanes Cymru