David Davies

Mae David Davies yn bartner yn Grosvenor Clive a Stokes, cwmni blaenllaw a rhyngwladol yn y maes gwasanaethau gweithredol a chynghori.

Y mae wedi cynnal chwiliadau ar lefel prif weithredwr, prif fwrdd, pennaeth swyddogaethol ac uwch weithredwr mewn amrywiaeth o sectorau, megis olew a nwy, pŵer, mwyngloddio, dŵr, caffael ac adeiladu peirianneg, gwasanaethau proffesiynol, addysg a chludiant. Mae hyn wedi cynnwys swyddi ym maes marchnata, gwerthu, rheoli prosiectau, datblygu busnes, puro, materion cyfreithiol, materion corfforaethol, cyfrifeg a chyllid, archwilio, cynhyrchu ac adnoddau dynol.
Gweithiodd ar aseiniadau mewn sawl rhan o’r byd, gan gynnwys yn y Deyrnas Gyfunol, yr UDA, America Ladin, Rwsia, Awstralia, Twrci, Affrica, Ewrop, Casacstan, Croatia, Rwmania, y Caribî, a Madagascar.

Yn gynnar yn ei yrfa bu’n gweithio gyda BP, a’i gyflogi mewn amrywiaeth o swyddi strategol a gweithredol uwch, gan gynnwys Pennaeth Gwobrwyo, Uwch Gynghorydd Polisi AD, a Rheolwr AD ar gyfer Adran Beirianneg Ganolog y Grŵp. Bu hefyd yn Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni chwilio rhyngwladol bwtîc.

Mae ganddo radd BSc mewn Mathemateg o Brifysgol Cymru, Aberystwyth ac mae’n Aelod Siartredig o’r Sefydliad Rheoli a Datblygu Personél.