Digwyddiadau

Newyddion

Gallwch gael y newyddion diweddaraf am Brifysgol Aberystwyth yma.

Digwyddiadau

Digwyddiadau cyn-fyfyrwyr

Isod ceir manylion am ddigwyddiadau a drefnir ar ran, neu sydd o ddiddordeb i, gyn-fyfyrwyr Aber.

Yn y cyfamser, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y digwyddiadau hyn, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bostio neu ffonio 01970 621568.

Oherwydd sefyllfa barhaus coronafirws mae rhai digwyddiadau sydd wedi'u hamserlennu yn cael eu heffeithio, canslo neu ohirio.

Ychwanegir manylion y digwyddiadau hyn isod.

Wed'i ganslo - 26-28 Mehefin 2020 - Penwythnos Aduniad Cyn-fyfyrwyr

Dathliad arbennig o Hanner Canmlwyddiant yr Adran Cyfrifiadureg gyda'r Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr.

Wedi'i ganslo - 20-23 Gorffennaf 2020 -  Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair ym Muallt

Dewch i gyfarfod a chyn-fyfyrwyr eraill, ffrindiau ac aelodau o staff tîm Datblygu a Chysylltiadau Alumni ar stondin Prifysgol Aberystwyth.

Wedi ei ohirio tan 2021 - 01-08 Awst 2020 - Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Tregaron

Dewch i gyfarfod a chyn-fyfyrwyr eraill, ffrindiau ac aelodau o staff tîm Datblygu a Chysylltiadau Alumni ar stondin Prifysgol Aberystwyth.