Digwyddiadau

Gallwch gael y newyddion diweddaraf am Brifysgol Aberystwyth yma.

Isod ceir manylion am ddigwyddiadau a drefnir ar ran, neu sydd o ddiddordeb i, gyn-fyfyrwyr Aber.

Yn y cyfamser, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y digwyddiadau hyn, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bostio neu ffonio 01970 621568.

Dyddiad

Digwyddiad
04 Tachwedd 2019

Darlith Gyhoeddus ar waddol Chwiorydd Davies Gregynog (yn Saesneg)

3.30yp Ystafell Seddon, Yr Hen Goleg

Manylion pellach

06 Tachwedd 2019

Seminar : Pam Celf?

Ystafell Seddon, Yr Hen Goleg, 1yp-2yp

Seminar Agored dan arweiniad Mary Lloyd Jones a Paul Joyner

06 Tachwedd 2019 Darlith Pantycelyn - Darlith gyhoeddus gan yr Athro M.Wynn Thomas - tocynnau yma
08 Tachwedd 2019

Cyflwyniad Llyfr - Ysbryd Ystrad Fflur

6.30yh Ystafell Seddon, Yr Hen Goleg

Mae’r noson yn gyfle i glywed yr arlunydd Philip Huckin, y bardd Cyril Jones, yr archaeolegydd David Austin a’r hanesydd diwylliannol Rhiannon Evans yn trafod y gyfrol.

26-28 Mehefin 2020 Penwythnos Aduniad CCF - manylion i ddilyn

Digwyddiadau Cymunedol - Hen Goleg