Proffiliau Alumni

Fel cyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth rydych chi’n rhan o gymuned arbennig o gyn-fyfyrwyr. Rydym wedi pwysleisio rhai o’r pethau gwych y mae cyn-fyfyrwyr Aber wedi’u cyflawni ym mhob agwedd ar fywyd, gan gynnwys cyllid, adloniant, chwaraeon, ymchwil, yr amgylchedd a llawer mwy.

Rydym yn falch o allu rhannu rhai o’u proffiliau isod, ac rydym bob amser yn falch o glywed beth rydych chi wedi’i wneud gyda’ch gradd o Aber.

 

A

Llun o Cathy allan yn gweithio

Cathy Alexander

Graddiodd Cathy gyda BSc Swoleg 2013

Llun o Simon

Simon Ashley

BSc (ECON) 1985 mewn Economeg a Gwleidyddiaeth.

B

Lluno Dominic

Dominic Bacon

Graddiodd yn 1986 gyda LLM yn Y Gyfraith.

Lluno Lance

Lance Batchelor

Graddiodd yn 1985 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol & Astudiaethau Strategol.

Dim llun ar gael

Iona Bayley

Graddiodd yn 1995 gyda BSc mewn Daearyddiaeth.

Llun o Julian

Julian Bill

Graddiodd yn 1996 gyda MEng mewn Peirianneg Meddalwedd.

Llun o Catherine

Catherine Bishop

Graddiodd yn 1996 gyda MPhil mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Llun o Benjamin

Benjamin Blevins

Graddiodd yn 2009 gyda MSc(Econ) mewn Terfysgaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Llun o Jefferey

Jeffrey Bradford

Graddiodd yn 1996 gyda MSc mewn Astudiaethau Strategol.

Llun o David

David Bryan

Graddiodd yn 2004 gyda BEng mewn Peirianneg meddal. 

Llun o Mick

Mick Buckley

Graddiodd yn 1986 gyda BSc(Econ) mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ac Astudiaethau Strategol.

Llun o Malcolm

Malcolm Butler

Graddiodd yn 1969 gyda BSc mewn Daeareg.

Llun o Paul

Paul Butterworth

Graddiodd yn 1996 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Llun o Fran

Fran Button

Graddiodd yn 1993 gyda LLB yn Y Gyfraith.

C

Llun o MarioLlun o Mario

Mario Campoy Siller

Graddiodd yn 2010 gyda MBA mewn Gweinyddiaeth Fusnes.

Martha Casey

Graddiodd yn 2018 gyda BA mewn Llenyddiaeth Saesneg.

Molly CawthornMolly Cawthorn

Graddiodd yn 2020 gyda gradd Meistr mewn Celfyddyd Gain

Llun o Jamie

Jamie Chancellor

Graddiodd yn 2006 gyda BA yn Y Gyfraith gyda Chyfrifeg a Chyllid.

Llun o Matt

Matt Cook

Graddiodd yn 2015 gyda MPhys mewn Astroffiseg.

Llun o Rose

Rose Cooper

Graddiodd yn 2015 gyda MPhys mewn Ffiseg.

D

Llun o Rachel

Rachel Daniels

Graddiodd yn 1992 gyda BLib mewn Hanes a Gwybodaeth a Astudiaethau Llyfrgell.

Llun o Rima

Rima Dapous

Graddiodd yn 1993 gyda BA mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Astudiaethau Ffrangeg.

Llun o Anne

Anne Davies

Graddiodd yn 1988 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Llun o David

David Davies

Graddiodd yn 1966 gyda BSc mewn Mathemateg Gymhwysol.

Llun o Donald

Donald Davies

Graddiodd yn 1962 gyda BSc mewn Cemeg.

Llun o Nigel

Nigel Davies

Graddiodd yn 1970 gyda BSc mewn Cemeg ac yn 1974 gyda PHD mewn Cemeg.

harry dennisHarry Dennis

Graddiodd yn 2014 gyda BSc mewn Bioleg y Môr a Dŵr Croyw 

henriettaHenrietta De Salis

Graddiodd yn 1986 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Llun o Kerry

Kerry Diamond

Graddiodd yn 1979 gyda BSc(Econ) mewn Economeg a Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Llun o Denista

Denitsa Dineva

Graddiodd yn 2013 gyda BSc mewn Busnes a Rheolaeth, 2015 MSc Marchnata ac yna PHd Busnes a Rheolaeth yn 2019.

Dim llun

Emily Dobson

Graddiodd yn 2002 gyda MA mewn Celfyddyd Gain.

Llun o Alexandra

Alexandra Dodds

Graddiodd yn 2013 gyda BSc mewn Bioleg Forol a Dŵr Croyw.

Llun o Roger

Roger Donbavand

Graddiodd yn 1975 gyda BA mewn Daearyddiaeth Ddynol.

Llun o Joe

Joe Doublet

Graddiodd yn 2002 gyda PhD mewn Asesiad Effaith Amgylcheddol.

Llun o Mathew

Matthew Duke

Graddiodd yn 1987 gyda BSc mewn Daeareg.

Llun o Olafur

Ólafur Dýrmundsson

Graddiodd yn 1969 gyda BSc mewn amaethyddiaeth ac yn 1972 gyda PHD mewn Amaethyddiaeth.

E

Llun o PaulaLlun o Paula

Paula Edze

Graddiodd yn 2009 gyda MSc ym maes Monitro Amgylcheddol a Dadansoddi.

Douglas Eisinger

Graddiodd Doug o Aber yn 2005 gyda PhD mewn Dadansoddi Polisi Amgylcheddol. 

Llun o Nicholas

Nicholas Eldred

Graddiodd yn 1984 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Llun o Georgi

Georgi Enchev

Graddiodd yn 2011 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Llun o Aydegul

Aydegul Ersoy

Graddiodd yn 2012 gyda MSc(Econ) mewn Rheoli a Marchnata.

Llun o Ricardo

Ricardo Espirito Santo

Graddiodd yn 2006 gyda BSc yn Cyfrifiadura ar y Rhyngrwyd.

Llun o Jerry

Jerry Evans

Graddiodd yn 1983 gyda BSc mewn Daearyddiaeth.

F

Llun o Thomas

Thomas Fillis

Graddiodd yn 2011 gyda BSc(Econ) mewn astudiaethau Ewropeaidd ac Almaeneg.

Llun o Tony

Tony Ford

Graddiodd yn 1963 gyda BSc mewn Cemeg ac yn 1965 gydag MSc mewn Cemeg.

Llun o Herman

Herman Foss

Graddiodd yn 1993 gyda BSc mewn Gweinyddiaeth Fusnes.

Dim Llun

Alexandra Fouracres

Graddiodd yn 1998 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Ieithoedd Ewropeaidd.

G

Llun o WenendaLlun o Wenenda

Wenenda Garshon

Graddiodd yn 2014 gyda BSc mewn Amaethyddiaeth gyda Rheoli Cefn Gwlad.

Dim llun

Joe Goldstone

Graddiodd yn 2003 gyda BA mewn Almaeneg a Rheoli Busnes.

Didi Gradinarska

Graddiodd Didi o Aberystwyth yn 2016 gyda BSC Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Datblygu Gwe (Cyfrifiadura Rhyngrwyd a Gweinyddu Systemau yn flaenorol). 

Llun o Peter

Peter Gradwell

Graddiodd yn 2002 gyda MEng mewn Peirianneg Meddalwedd.

Llun o SamSam Griffiths

Graddiodd yn 2014 gyda BSc mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Cudd-wybodaeth.

Llun o Andrew

Andrew Guy

Graddiodd yn 1969 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Llun o Suzanna

Suzanna Gwyn-Thomas

Graddiodd yn 2001 gyda LLB yn Y Gyfraith.

H

Llun o Sarah

Sarah Hall

Graddiodd yn 1995 gyda BA mewn Hanes Celf a Saesneg.

Llun o Charles

Charles Hartwell

Graddiodd yn 1995 gyda BSc mewn Cyfrifeg a Chyllid gydag Economeg.

Llun o Angela

Angela Hawekotte

Graddiodd yn 1980 gyda Diploma mewn Cyfraith Ryngwladol a Chysylltiadau.

Llun o Peter

Peter Hill

Graddiodd yn 1980 gyda BSc (Econ) mewn Gwleidyddiaeth a Hanes Rhyngwladol.

Llun o Jackie

Jackie Holderness

Graddiodd yn 1975 gyda BA mewn Saesneg a Celf.

I

Llun o Khaled

Khaled Ibrahim

Graddiodd yn 2013 gydag MSc(Econ) mewn Rheolaeth a Marchnata.

J

Llun o Arshad

Arshad Adamji Jasdanwalla

Graddiodd yn 1993 gyda MBA mewn Gweinyddiaeth Fusnes.

Llun o Jennifer

Jennifer Jenkins

Graddiodd yn 2004 gyda BA mewn Drama.

Llun o Alex

Alex Jones

Graddiodd yn 1998 gyda BA mewn Drama.

Llun o Andrew

Andrew Jones

Graddiodd yn 1985 gyda BA yn Hanes & Hanes Cymru.

Llun o Carwyn

Carwyn Jones

Graddiodd yn 1988 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Llun o Lynton

Lynton Jones

Graddiodd yn 1967 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Dim llun

Wyn Jones

Graddiodd yn 2013 gyda BSc mewn Amaethyddiaeth a Gwyddor Anifeiliaid.

K

Llun o Alexander

Alexander Keepin

Graddiodd yn 1995 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Dim llun

Leila Kiersch

Graddiodd yn 2001 gyda BSc mewn Bioleg Amgylcheddol.

Llun o Roy

Roy Kift

Graddiodd yn 1965 gyda BA mewn Ffrangeg ac Eidaleg.

Llun o Myra

Myra Kinghorn

Graddiodd yn 1973 gyda BLib mewn Hanes a Llyfrgellyddiaeth.

Llun o Geoff

Geoff Knott

Graddiodd yn 2013 gyda BSc mewn Astroffiseg.

L

Llun o Gareth

Gareth Lanagan

Graddiodd gyda BSc yn 2004, MSc yn 2006 a PhD yn 2011 mewn Mathemateg.

Llun o Jazmin

Jazmin Llana

Graddiodd yn 2010 gyda PHD mewn Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

Llun o Kathryn

Kathryn Ludlow

Graddiodd yn 1985 gyda LLB yn Y Gyfraith.

M

Llun i Sizwe

Sizwe Mabaso

Graddiodd yn 2011 gyda MSc mewn gis a Synhwyro o Bell.

Llun o Ian

Ian MacEachern

Graddiodd yn 1973 gyda BSc mewn Mathemateg Bur.

Llun o Sharon

Sharon Maguire

Graddiodd yn 1982 gyda BA mewn Saesneg a Drama ac yn 1983 gyda TAR.

Llun o Massimo

Massimo Marletto

Graddiodd yn 2003 gyda MSc (Econ) mewn Rheolaeth Ryngwladol.

Llun o Andrew

Andrew McDonald

Graddiodd yn 1972 gyda BSc mewn Daearyddiaeth.

Llun o Coleen

Coleen Miller

Graddiodd yn 1989 gyda BSc mewn Biocemeg.

Llun o Huw

Huw Morgan

Graddiodd yn 1982 gyda BSc(Econ) mewn Economeg a'r Gyfraith, yn 1983 gyda TAR ac yn 1993 gydag MPhil mewn Economeg.

Llun o Mary

Mary Morgan

Graddiodd yn 1967 gyda BSc mewn Daearyddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Llun o Michael MorganMichael Morgan

Graddiodd gyda BSc mewn Ffiseg 1965.

Llun o Erisa

Erisa Mukwaba

Graddiodd yn 2012 gyda MSc yn Rheoli'r Amgylchedd.

N

Llun o Yuko

Yuko Nakauchi

Graddiodd yn 2002 gyda BA yn y Gymraeg ac Astudiaethau Theatr a Theledu.

Llun o Tom

Tom Nordheim

Graddiodd yn 2009 gyda BSc mewn Gwyddor y Gofod a Roboteg

P

Llun o Viktor

Viktor Papatheodorou

Graddiodd yn 2001 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Llun o Sian

Siân Pearce

Graddiodd yn 2009 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Llun o David

David Pearson

Graddiodd yn 1987 gyda BSc mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Strategol.

Llun o Thomas

Thomas Pegram

Graddiodd yn 2002 gyda BSc (Econ) in mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a'r Gyfraith.

Dim llun

Martin Porter

Graddiodd yn 1978 gyda BSc (Econ) mewn Economeg.

R

Dim llun

Faizal Reza

Graddiodd yn 1996 gyda BSc mewn Cyfrifiadura Busnes a Thechnoleg Gwybodaeth.

Llun o GeoffGeoff Richards

Graddiodd mewn Imiwnfioleg a Chelloedd yn y Gwyddorau Biolegol yn 1990, gan ennill MSc mewn Microsgopeg Electron Biolegol yn 1991.

Llun o Louise

Louise Rickard

Graddiodd yn 1992 gyda BSc mewn Sŵoleg ac yn 1996 gyda PhD mewn Bioleg Môr.

Llun o Peter Roberts

Peter Roberts

Graddiodd yn 1988 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Llun o Elizabeth

Elizabeth Ross

Graddiodd yn 1996 gyda BA mewn Saesneg a Drama.

Llun o Glyn

Glyn Rowlands

Graddiodd yn 1961 gyda BSc mewn Cemeg ac yn 1964 gyda PhD mewn Cemeg.

S

Llun o Ismal

Imsal Shahid

Graddiodd yn 2007 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Llun o Graham

Graham Shimell

Graddiodd yn 1999 gyda BScEc yn Cyfrifeg a Chyllid.

Llun o Audrey

Audrey Siew

Graddiodd yn 2008 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Llun o Chris

Chris Skirrow

Graddiodd yn 1975 gyda BSc mewn Botaneg.

Llun o Martin

Martin Smith

Graddiodd yn 2015 gyda BSc (Econ) mewn Marchnata.

Llun o Arnold

Arnold Spruit

Graddiodd yn 1994 gyda BSc (Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Startegic.

Llun o Jane

Jane Stilley

Graddiodd yn 1964 gyda BA mewn Hanes a Lladin.

T

Adam Tate

Graddiodd yn 2014 gyda BA mewn Daearyddiaeth. 

Llun o Ben

Ben Thompson

Graddiodd yn 2002 gyda BA mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu a Drama.

Llun o Megan

Megan Thompson

Graddiodd yn 2019 gyda BSc mewn Daearyddiaeth Ffisegol.

Llun o Zoran

Zoran Tihomirovic

Graddiodd yn 2014 gyda MA mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Llun o Chay

Chay Took

Graddiodd yn 1996 gyda BSc(Econ) mewn Cyfrifeg a Chyllid.

Llun o Thi

Thi Kieu Anh Truong

Graddiodd yn 2013 gyda MSc (Econ) mewn Rheoli Busnes Rhyngwladol.

U

Dim llun

Natalia Udaondo Rodríguez

Graddiodd yn 2006 gyda MSc (Econ) mewn Cyllid Rhyngwladol.

Llun o Enrique

Enrique Uribe-Jongbloed

Graddiodd yn 2013 gyda PhD mewn Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

W

Dim llun

Carol Waggoner

Graddiodd yn 2010 gyda UDip mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgell.

Llun o Desmond

Desmond Whittall

Graddiodd yn 2000 gyda BEng mewn Peirianneg Meddalwedd.

Llun o Ian

Ian Wilkinson

Graddiodd yn 1984 gyda BSc mewn Daeareg ac yn 1989 gyda PhD mewn Daeareg.

Llun o David

David Williams

Graddiodd yn 1978 gyda BA mewn Daearyddiaeth.

Llun o Robert

Robert Williams

Graddiodd yn 1985 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Llun o James

James Maitland Wood

Graddiodd yn 1987 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Llun o Jianzhong

Jianzhong Wu

Graddiodd yn 1991 gyda PhD mewn Gwyddor Llyfrgelloedd.

Y

Llun o Bozok

Bozok Yucel

Graddiodd yn 2010 gyda MSc (Econ) mewn Terfysgaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Z

Dr Margarita Zachariou

Graddiodd yn 2002 gyda BSc mewn Mathemateg Gymhwysol.