Proffiliau Alumni

Fel cyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth rydych chi’n rhan o gymuned arbennig o gyn-fyfyrwyr. Rydym wedi pwysleisio rhai o’r pethau gwych y mae cyn-fyfyrwyr Aber wedi’u cyflawni ym mhob agwedd ar fywyd, gan gynnwys cyllid, adloniant, chwaraeon, ymchwil, yr amgylchedd a llawer mwy.

Rydym yn falch o allu rhannu rhai o’u proffiliau isod, ac rydym bob amser yn falch o glywed beth rydych chi wedi’i wneud gyda’ch gradd o Aber.

 

A

Simon Ashley

BSc (ECON) 1985 mewn Economeg a Gwleidyddiaeth.

Cathy Alexander

Graddiodd Cathy gyda BSc Swoleg 2013

B

Dominic Bacon

Graddiodd yn 1986 gyda LLM yn Y Gyfraith.

Lance Batchelor

Graddiodd yn 1985 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol & Astudiaethau Strategol.

Iona Bayley

Graddiodd yn 1995 gyda BSc mewn Daearyddiaeth.

Julian Bill

Graddiodd yn 1996 gyda MEng mewn Peirianneg Meddalwedd.

Catherine Bishop

Graddiodd yn 1996 gyda MPhil mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Benjamin Blevins

Graddiodd yn 2009 gyda MSc(Econ) mewn Terfysgaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Jeffrey Bradford

Graddiodd yn 1996 gyda MSc mewn Astudiaethau Strategol.

David Bryan

Graddiodd yn 2004 gyda BEng mewn Peirianneg meddal. 

Mick Buckley

Graddiodd yn 1986 gyda BSc(Econ) mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ac Astudiaethau Strategol.

Malcolm Butler

Graddiodd yn 1969 gyda BSc mewn Daeareg.

Paul Butterworth

Graddiodd yn 1996 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Fran Button

Graddiodd yn 1993 gyda LLB yn Y Gyfraith.

C

Mario Campoy Siller

Graddiodd yn 2010 gyda MBA mewn Gweinyddiaeth Fusnes.

Jamie Chancellor

Graddiodd yn 2006 gyda BA yn Y Gyfraith gyda Chyfrifeg a Chyllid.

Matt Cook

Graddiodd yn 2015 gyda MPhys mewn Astroffiseg.

Rose Cooper

Graddiodd yn 2015 gyda MPhys mewn Ffiseg.

D

Rachel Daniels

Graddiodd yn 1992 gyda BLib mewn Hanes a Gwybodaeth a Astudiaethau Llyfrgell.

Rima Dapous

Graddiodd yn 1993 gyda BA mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Astudiaethau Ffrangeg.

Anne Davies

Graddiodd yn 1988 gyda LLB yn Y Gyfraith.

David Davies

Graddiodd yn 1966 gyda BSc mewn Mathemateg Gymhwysol.

Donald Davies

Graddiodd yn 1962 gyda BSc mewn Cemeg.

Nigel Davies

Graddiodd yn 1970 gyda BSc mewn Cemeg ac yn 1974 gyda PHD mewn Cemeg.

Henrietta De Salis

Graddiodd yn 1986 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Kerry Diamond

Graddiodd yn 1979 gyda BSc(Econ) mewn Economeg a Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Emily Dobson

Graddiodd yn 2002 gyda MA mewn Celfyddyd Gain.

Roger Donbavand

Graddiodd yn 1975 gyda BA mewn Daearyddiaeth Ddynol.

Joe Doublet

Graddiodd yn 2002 gyda PhD mewn Asesiad Effaith Amgylcheddol.

Matthew Duke

Graddiodd yn 1987 gyda BSc mewn Daeareg.

Ólafur Dýrmundsson

Graddiodd yn 1969 gyda BSc mewn amaethyddiaeth ac yn 1972 gyda PHD mewn Amaethyddiaeth.

E

Paula Edze

Graddiodd yn 2009 gyda MSc ym maes Monitro Amgylcheddol a Dadansoddi.

Nicholas Eldred

Graddiodd yn 1984 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Georgi Enchev

Graddiodd yn 2011 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Aydegul Ersoy

Graddiodd yn 2012 gyda MSc(Econ) mewn Rheoli a Marchnata.

Ricardo Espirito Santo

Graddiodd yn 2006 gyda BSc yn Cyfrifiadura ar y Rhyngrwyd.

Jerry Evans

Graddiodd yn 1983 gyda BSc mewn Daearyddiaeth.

F

Thomas Fillis

Graddiodd yn 2011 gyda BSc(Econ) mewn astudiaethau Ewropeaidd ac Almaeneg.

Tony Ford

Graddiodd yn 1963 gyda BSc mewn Cemeg ac yn 1965 gydag MSc mewn Cemeg.

Herman Foss

Graddiodd yn 1993 gyda BSc mewn Gweinyddiaeth Fusnes.

Alexandra Fouracres

Graddiodd yn 1998 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Ieithoedd Ewropeaidd.

G

Wenenda Garshon

Graddiodd yn 2014 gyda BSc mewn Amaethyddiaeth gyda Rheoli Cefn Gwlad.

Joe Goldstone

Graddiodd yn 2003 gyda BA mewn Almaeneg a Rheoli Busnes.

Peter Gradwell

Graddiodd yn 2002 gyda MEng mewn Peirianneg Meddalwedd.

Andrew Guy

Graddiodd yn 1969 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Suzanna Gwyn-Thomas

Graddiodd yn 2001 gyda LLB yn Y Gyfraith.

H

Sarah Hall

Graddiodd yn 1995 gyda BA mewn Hanes Celf a Saesneg.

Charles Hartwell

Graddiodd yn 1995 gyda BSc mewn Cyfrifeg a Chyllid gydag Economeg.

Angela Hawekotte

Graddiodd yn 1980 gyda Diploma mewn Cyfraith Ryngwladol a Chysylltiadau.

Peter Hill

Graddiodd yn 1980 gyda BSc (Econ) mewn Gwleidyddiaeth a Hanes Rhyngwladol.

I

Khaled Ibrahim

Graduated in 2013 with a MSc (Econ) in Management and Marketing.

J

Arshad Adamji Jasdanwalla

Graddiodd yn 1993 gyda MBA mewn Gweinyddiaeth Fusnes.

Jennifer Jenkins

Graddiodd yn 2004 gyda BA mewn Drama.

Alex Jones

Graddiodd yn 1998 gyda BA mewn Drama.

Andrew Jones

Graddiodd yn 1985 gyda BA yn Hanes & Hanes Cymru.

Carwyn Jones

Graddiodd yn 1988 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Lynton Jones

Graddiodd yn 1967 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Wyn Jones

Graddiodd yn 2013 gyda BSc mewn Amaethyddiaeth a Gwyddor Anifeiliaid.

K

Alexander Keepin

Graddiodd yn 1995 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Faisal Khan

Graddiodd yn 2003 gyda MBA mewn Gweinyddiaeth Fusnes.

Leila Kiersch

Graddiodd yn 2001 gyda BSc mewn Bioleg Amgylcheddol.

Roy Kift

Graddiodd yn 1965 gyda BA mewn Ffrangeg ac Eidaleg.

Myra Kinghorn

Graddiodd yn 1973 gyda BLib mewn Hanes a Llyfrgellyddiaeth.

L

Jazmin Llana

Graddiodd yn 2010 gyda PHD mewn Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

Kathryn Ludlow

Graddiodd yn 1985 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Gareth Lanagan

Graddiodd gyda BSc yn 2004, MSc yn 2006 a PhD yn 2011 mewn Mathemateg.

M

Sizwe Mabaso

Graddiodd yn 2011 gyda MSc mewn gis a Synhwyro o Bell.

Ian MacEachern

Graddiodd yn 1973 gyda BSc mewn Mathemateg Bur.

Sharon Maguire

Graddiodd yn 1982 gyda BA mewn Saesneg a Drama ac yn 1983 gyda TAR.

Massimo Marletto

Graddiodd yn 2003 gyda MSc (Econ) mewn Rheolaeth Ryngwladol.

Andrew McDonald

Graddiodd yn 1972 gyda BSc mewn Daearyddiaeth.

Coleen Miller

Graddiodd yn 1989 gyda BSc mewn Biocemeg.

Huw Morgan

Graddiodd yn 1982 gyda BSc(Econ) mewn Economeg a'r Gyfraith, yn 1983 gyda TAR ac yn 1993 gydag MPhil mewn Economeg.

Mary Morgan

Graddiodd yn 1967 gyda BSc mewn Daearyddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Michael Morgan

Graddiodd gyda BSc mewn Ffiseg 1965.

Erisa Mukwaba

Graddiodd yn 2012 gyda MSc yn Rheoli'r Amgylchedd.

N

Yuko Nakauchi

Graddiodd yn 2002 gyda BA yn y Gymraeg ac Astudiaethau Theatr a Theledu.

Tom Nordheim

Graddiodd yn 2009 gyda BSc mewn Gwyddor y Gofod a Roboteg

P

Viktor Papatheodorou

Graddiodd yn 2001 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Siân Pearce

Graddiodd yn 2009 gyda LLB yn Y Gyfraith.

David Pearson

Graddiodd yn 1987 gyda BSc mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Strategol.

Thomas Pegram

Graddiodd yn 2002 gyda BSc (Econ) in mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a'r Gyfraith.

Martin Porter

Graddiodd yn 1978 gyda BSc (Econ) mewn Economeg.

R

Faizal Reza

Graddiodd yn 1996 gyda BSc mewn Cyfrifiadura Busnes a Thechnoleg Gwybodaeth.

Louise Rickard

Graddiodd yn 1992 gyda BSc mewn Sŵoleg ac yn 1996 gyda PhD mewn Bioleg Môr.

Glyn Rowlands

Graddiodd yn 1961 gyda BSc mewn Cemeg ac yn 1964 gyda PhD mewn Cemeg.

Elizabeth Ross

Graddiodd yn 1996 gyda BA mewn Saesneg a Drama.

Geoff Richards

Graddiodd mewn Imiwnfioleg a Chelloedd yn y Gwyddorau Biolegol yn 1990, gan ennill MSc mewn Microsgopeg Electron Biolegol yn 1991.

S

Imsal Shahid

Graddiodd yn 2007 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Chris Skirrow

Graddiodd yn 1975 gyda BSc mewn Botaneg.

Martin Smith

Graddiodd yn 2015 gyda BSc (Econ) mewn Marchnata.

Arnold Spruit

Graddiodd yn 1994 gyda BSc (Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Startegic.

Jane Stilley

Graddiodd yn 1964 gyda BA mewn Hanes a Lladin.

Audrey Siew

Graddiodd yn 2008 gyda LLB yn Y Gyfraith.

T

Ben Thompson

Graddiodd yn 2002 gyda BA mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu a Drama.

Chay Took

Graddiodd yn 1996 gyda BSc(Econ) mewn Cyfrifeg a Chyllid.

Thi Kieu Anh Truong

Graddiodd yn 2013 gyda MSc (Econ) mewn Rheoli Busnes Rhyngwladol.

Zoran Tihomirovic

Graddiodd yn 2014 gyda MA mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol

U

Natalia Udaondo Rodríguez

Graddiodd yn 2006 gyda MSc (Econ) mewn Cyllid Rhyngwladol.

Enrique Uribe-Jongbloed

Graddiodd yn 2013 gyda PhD mewn Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

W

Carol Waggoner

Graddiodd yn 2010 gyda UDip mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgell.

Desmond Whittall

Graddiodd yn 2000 gyda BEng mewn Peirianneg Meddalwedd.

Ian Wilkinson

Graddiodd yn 1984 gyda BSc mewn Daeareg ac yn 1989 gyda PhD mewn Daeareg.

David Williams

Graddiodd yn 1978 gyda BA mewn Daearyddiaeth.

Robert Williams

Graddiodd yn 1985 gyda LLB yn Y Gyfraith.

James Maitland Wood

Graddiodd yn 1987 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Jianzhong Wu

Graddiodd yn 1991 gyda PhD mewn Gwyddor Llyfrgelloedd.

Y

Bozok Yucel

Graduated in 2010 with a MSc (Econ) in Terrorism and International Relations.