Digwyddiadau Rhithiol

Dyma restr o'n digwyddiadau rhithiol ar draws y Brifysgol sydd unai ar y gweill neu wedi eu cynnal ac sydd ar gael i gymuned ein cyn-fyfyrwyr.

Digwyddiadau i ddod

 • Gellir gweld manylion gweminarau sydd ar y gweill yma yn fuan

Digwyddiadau Blaenorol

 • Pan Gyfarfu Cynhadledd Heddwch Ryngwladol yn Aberystwyth
  Yn Haf 1926, pan deimlai nifer o brif ddinasoedd mawr Ewrop na allent gynnal cynhadledd heddwch Cynghrair y Cenhedloedd, camodd Aberystwyth i’r bwlch, dan arweiniad David Davies, Llandinam. Dyma gyfle i glywed hanes yr amgylchiadau a arweiniodd at hynny a sut yr achubodd Aberystwyth y dydd.
  Recordiad i ddilyn yn fuan
 • Yr Annisgwyl yn Aberystwyth: rhannu straeon o archif y Brifysgol. Yn dilyn ymgyrch ddiweddar Aber yn Gafael, i dynnu sylw at y gwaith sy’n mynd rhagddo i ymchwilio i’n hanes a’n casgliadau, mae hi’n awr yn bryd inni gael cip ar archif y Brifysgol. Byddwn yn edrych ar rai o’r bobl a’r digwyddiadau sydd wedi cael eu dwyn i gof ac sydd wedi cael llwyfan o’r newydd yn sgil eitemau yn y casgliad. Pwyswch yma i glywed recordiad.
 • Hanes creu ffilm am y newyddiadurwr Cymreig, Gareth Jones.
  Sgwrs gyda’r Sgriptiwr Ffilmiau-Cynhyrchydd, Andrea Chalupa, ynglŷn â chreu ffilm am y newyddiadurwr Cymreig, Gareth Jones. Pwyswch yma i glywed recordiad.
 • Aber yn Gafael gyda Cara Cullen a Julie Archer.
  Cyfle i glywed am ymchwil Prifysgol Aberystwyth i’w Hanes a’i Chasgliadau ar gyfer ein horielau newydd cyffrous yn yr Hen Goleg. Pwyswch yma i glywed recordiad.