Digwyddiadau Rhithiol

Dyma restr o'n digwyddiadau rhithiol ar draws y Brifysgol sydd unai ar y gweill neu wedi eu cynnal ac sydd ar gael i gymuned ein cyn-fyfyrwyr.

Mae’r digwyddiadau i gyd yn rhad ac am ddim, yn agored i bawb ac yn digwydd trwy Zoom.

Digwyddiadau i ddod

  • Dydd Mercher Mai 19eg 6yh - Yr Annisgwyl yn Aberystwyth: rhannu straeon o archif y Brifysgol. Yn dilyn ymgyrch ddiweddar Aber yn Gafael, i dynnu sylw at y gwaith sy’n mynd rhagddo i ymchwilio i’n hanes a’n casgliadau, mae hi’n awr yn bryd inni gael cip ar archif y Brifysgol. Byddwn yn edrych ar rai o’r bobl a’r digwyddiadau sydd wedi cael eu dwyn i gof ac sydd wedi cael llwyfan o’r newydd yn sgil eitemau yn y casgliad.

       Cofrestrwch yma

 

Digwyddiadau Blaenorol

  • Dydd Mercher Ebrill 21 - Hanes creu ffilm am y newyddiadurwr Cymreig, Gareth Jones.
    Sgwrs gyda’r Sgriptiwr Ffilmiau-Cynhyrchydd, Andrea Chalupa, ynglŷn â chreu ffilm am y newyddiadurwr Cymreig, Gareth Jones. Recordiad i ddilyn.
  • Dydd Mercher Mawrth 31ain - Aber yn Gafael gyda Cara Cullen a Julie Archer.
    Cyfle i glywed am ymchwil Prifysgol Aberystwyth i’w Hanes a’i Chasgliadau ar gyfer ein horielau newydd cyffrous yn yr Hen Goleg. Pwyswch yma i glywed recordiad.
  • Dydd Iau 25ain Chwefror - Dr Calista Williams, hanes taith Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth i Ogledd America i godi arian yn 1890. Pwyswch yma i glywed recordiad.