Gwasanaethau Alumni

Rydym yn ymroddedig i ddarparu gwasanaethau o lefel ac ansawdd safonol i alumni Aber er mwyn cefnogi cyfleoedd rhwydweithio a sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r datblygiadau yma.

Megis dechrau yn unig yw’r rhestr o wasanaethau a restrir isod, dewch yn ôl yn fuan i weld ein gwasanaethau diweddaraf.

 

E-bost am oes

Rhowch eich cyfeiriad e-bost anfon ymlaen Aber i’ch ffrindiau a’ch cydweithwyr er mwyn sicrhau mai dim ond un cyfeiriad fydd raid i chi newid os byddwch yn newid eich swydd, eich darparwr DGR neu’ch e-bost.

Digwyddiadau sydd ar y gweill

Edrychwch beth sydd ar y gweill i alumni Aber.

Cynigion Arbennig

Gostyngiadau a chyfleoedd a drafodwyd ar eich rhan gyda nifer o gyflenwyr blaenllaw.

Hoffech chi brynu rhywbeth i gofio am Brifysgol Aberystwyth? Edrychwch ar wefan Siop Undeb y Myfyrwyr!

Gostyngiad ar gyfer astudiaethau Uwchraddedig

 A ydych chi’n ystyried gwneud gradd feistr a ddysgir trwy gwrs? Mae graddedigion Aber yn cael 20% o ostyngiad - ac ar gael i raddedigion o wledydd Prydain, yr Undeb Ewropeaidd, a Rhyngwladol.


Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Aberystwyth

Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1892 a heddiw, mwy na chanrif yn ddiweddarach, mae ganddi dros 8000 o aelodau ar wasgar ledled y byd.

Coffa

Cofio alumni a chyfeillion Prifysgol Aberystwyth.

Newyddion

Aber yn y newyddion - darllenwch y newyddion diweddaraf yma.