Huw Morgan

Pennaeth Bancio Busnes, Banc HSBC ccc. Mae Huw wedi gweithio i’r HSBC am y rhan fwyaf o’i fywyd proffesiynol. Mae ef bellach yn gyfrifol am Fancio Busnes a Masnachfreintio ar gyfer y DU. Daeth yn gymrawd y Sefydliad Bancio Siartredig yn 2004.