Nigel Davies

Gweithiodd Nigel am 30 mlynedd ym myd technoleg gorfforaethol a busnes. Yn 2003, ef oedd cyfarwyddwr sefydlu Innoval Technology Cyf, ymgynghoriaeth sydd wedi’i seilio ar dechnoleg, y dyfarnwyd iddi’n ddiweddar Wobr Fasnach Ryngwladol ar gyfer De Lloegr.