Ymchwil

Yn ddiweddar cwblhaodd myfyrwyr ymchwil yr ysgol draethodau ymchwil a arweiniodd at raddau MPhil a PhD. Mae arolygu ymchwil ar gael mewn nifer o feysydd, gan gynnwys astudiaethau plentyndod, addysg wledig ac ymchwil pedagogig.

Dyma rai o'r themâu ymchwil yn yr Adran:

Ymchwil pedagogig gan gynnwys:

 • Dysgu ac addysgu
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r pwnc
 • Asesu TGCh
 • Asesu ar gyfer dysgu
 • Cyflawniad
 • Cyd-destun dwyieithog

Astudiaethau Plentyndod gan gynnwys:

 • Sut mae plant yn dysgu; astudiaethau rhywedd
 • Cyflawniad
 • Astudiaethau iechyd a lles
 • Ysgolion iach
 • Datblygu'r cwricwlwm yng Nghymru a mannau eraill yn y DU
 • Anghenion addysgol arbennig

Addysg Wledig gan gynnwys:

 • Partneriaethau mewn addysg;
 • Addysg gymunedol
 • Polisi addysgol lleol a chenedlaethol a'r effaith ar ysgolion bach
 • Llwybrau Dysgu 14-19
 • Addysg oedolion