Ymchwil

Yn ddiweddar cwblhaodd myfyrwyr ymchwil yr ysgol draethodau ymchwil a arweiniodd at raddau MPhil a PhD. Mae arolygu ymchwil ar gael mewn nifer o feysydd, gan gynnwys astudiaethau plentyndod, addysg wledig ac ymchwil pedagogig.

Themâu Ymchwil

Dyma rai o'r themâu ymchwil yn yr Adran:

 • Ymchwil pedagogig gan gynnwys:
  • Dysgu ac addysgu
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r pwnc
  • Asesu TGCh
  • Asesu ar gyfer dysgu
  • Cyflawniad
  • Cyd-destun dwyieithog
 • Astudiaethau Plentyndod gan gynnwys:
  • Sut mae plant yn dysgu; astudiaethau rhywedd
  • Cyflawniad
  • Astudiaethau iechyd a lles
  • Ysgolion iach
  • Datblygu'r cwricwlwm yng Nghymru a mannau eraill yn y DU
  • Anghenion addysgol arbennig
 • Addysg Wledig gan gynnwys:
  • Partneriaethau mewn addysg;
  • Addysg gymunedol
  • Polisi addysgol lleol a chenedlaethol a'r effaith ar ysgolion bach
  • Llwybrau Dysgu 14-19
  • Addysg oedolion