Gludwch eich llofnod newydd yn Outlook

Outlook ar y bwrdd gwaith (Windows 10)

 1. Agorwch Outlook yna cliciwch ar File yn y gornel chwith uchaf
 2. Cliciwch ar Options ar y bar glas i lawr yr ochr chwith
 3. Cliciwch ar Mail ac yna ar Signatures...
 4. Cliciwch ar New, rhowch enw i’ch llofnod ac yna cliciwch ar OK
 5. Cliciwch y tu mewn i’r blwch mawr o dan Email signature a gwasgwch CTRL+V i ludo eich llofnod newydd yn y blwch.

Outlook ar y bwrdd gwaith (Mac)

 1. Agorwch Outlook
 2. Ar far y ddewislen ar frig y sgrin cliciwch ar Outlook ac yna ar Preferences...
 3. Cliciwch ar Signatures
 4. Cliciwch ar y +
 5. Rhowch enw i’ch llofnod, yna cliciwch y tu mewn i’r blwch mawr islaw a gwasgu Command+V i ludo eich llofnod newydd yn y blwch.

Outlook ar y we (Gwebost)

 1. Mewngofnodwch i’r system gwebost (https://webmail.aber.ac.uk)
 2. Cliciwch ar eicon yr olwyn ddannedd yn y gornel dde uchaf
 3. Bydd y panel gosodiadau yn ymddangos ar y dde
 4. Cliciwch ar View all Outlook Settings ar waelod y panel.
 5. Cliciwch ar Email, yna clicwch ar Compose and reply yn y golofn nesaf.
 6. Cliciwch y tu mewn i’r blwch mawr o dan Email signature a gwasgwch CTRL+V i ludo eich llofnod newydd yn y blwch