Adnoddau Corfforaethol y Brifysgol

Mae'r dudalen hon wedi'i chreu er mwyn darparu fframwaith ar gyfer defnyddio brand Prifysgol Aberystwyth mewn modd cyson.

Lawrlwythwch logos y Brifysgol, gan gynnwys templedi Adobe a Microsoft sydd eisoes wedi'u dylunio’n barod ac a fydd yn eich galluogi i ddatblygu eich cynnwys o fewn y fframwaith brand diweddaraf.