Mrs Nerys Hywel

Mrs Nerys Hywel

Rheolwr Digwyddiadau

Marchnata a Denu Myfyrwyr

Manylion Cyswllt

Proffil

Cynorthwy-ydd Personol Gweithredol i’r Is-Ganghellor Yr Athro Elizabeth Treasure a'r Dirprwy Is-Ganghellor Dr Rhodri Llwyd Morgan

Cyfrifoldebau

Mae tîm Swyddfa’r Is-Ganghellor yn gweithio ar y cyd i ddarparu cymorth ar lefel uchel i Weithrediaeth y Brifysgol yn gyffredinol. Mae Nerys yn rhoi cymorth gweinyddol uwch penodol ar gyfer yr Athro Elizabeth Treasure a Dr Rhodri Llwyd Morgan. Mae’r cyfrifoldebau’n cynnwys: rheoli a chydlynu ffrydiau gwaith; trefnu a mynychu cyfarfodydd a chymryd cofnodion; sicrhau bod camau digonol, effeithiol a phriodol yn cael eu cymryd i ymdrin â gwaith sy’n dod i mewn; paratoi llythyrau, memos, papurau a deunydd ysgrifenedig arall;darllen proflenni a gwirio dogfennau i sicrhau cywirdeb; cydgysylltu â chynrychiolwyr ledled y Brifysgol ac aelodau o sefydliadau allanol; cyfrannu at y gwaith o reoli digwyddiadau (e.e. Graddio, Ciniawau, Derbyniadau, Seremonïau Gwobrwyo a.y.b.) a chyflawni tasgau penodol eraill a gwaith prosiect.

Bywgraffiad

Nerys Hywel yw’r Cynorthwy-ydd Gweithredol Personol i’r Is-Ganghellor a’r Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer y Gymraeg a Diwylliant Cymru a Chysylltiadau Allanol. Dechreuodd ar ei gyrfa ym Mhrifysgol Aberystwyth fel ysgrifenyddes