Miss Nia Davies

Miss Nia Davies

Yr Hen Goleg: Swyddog Cydlynu

Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Nia â’r tîm yng Ngwanwyn 2015 fel rhan o’r prosiect i weithredu adfywiad yr Hen Goleg. Mae’n datblygu a chyflawni agweddau allweddol o brosiect yr Hen Goleg, gan weithio gyda Bwrdd y Prosiect, rhanddeiliaid mewnol ac allanol, sefydliadau partner a grwpiau cymunedol.

Nia sydd yn gyfrifol am weithredu agweddau pwysig o Gynllun y Prosiect, arwain ar ymgysylltu â’r cyhoedd ac ymgynghoriaeth. Mae hefyd yn cefnogi digwyddiadau a gweithgareddau eraill sydd yn hyrwyddo’r Hen Goleg fel adnodd cymunedol i bawb, yn ogystal ag atyniad cenedlaethol i ymwelwyr.