Mr Robin Lovatt

Mr Robin Lovatt

Partnership and Schools Liaison Manager (Outreach)

Marchnata a Denu Myfyrwyr

Manylion Cyswllt

Proffil

Rwy'n Swyddog Ehangu Cyfranogiad dros gyfnod mamolaeth Rachel Keeble. Yn bennaf rwy'n cefnogi'r Rheolwr Ehangu Cyfranogiad gyda threfnu digwyddiadau fel Aber ar Agor a ffair Wythnos Wyddoniaeth Prydain. Dwi hefyd yn ymweld ag ysgolion lleol a disgyblion iau gyda gweithgareddau allgymorth Ehangu Cyfranogiad megis gweithio gyda Gyrfa Cymru a dangos sut y gall dewisiadau TGAU arwain at y Brifysgol. Yn ogystal â'r rhain, rwy'n cefnogi'r tîm Denu Myfyrwyr mewn digwyddiadau ledled y wlad oherwydd fy rôl flaenorol fel Swyddog Denu Myfyrwyr.