Bwydlenni Wythnosol y Neuadd Fwyd

Mae bwydlen y Neuadd Fwyd yn ailadrodd pob pedair wythnos. Dydd Llun i ddydd Gwener 12.00-14.00 - Bwrdd y Cogydd.

Sylwer, gall y fwydlen gael ei newid. Rydym yn ceisio cadw at y fwydlen gymaint â phosib. Am wahanol resymau, bydd eitemau ar y fwydlen yn cael eu newid i adlewyrchu hyn.

Bydd pryd o fwyd rhatach a chawl hefyd ar gael.

Nodwch fod yr holl brisiau a ddangosir yn y neuadd fwyd yn brisiau myfyrwyr.

Gweler y fwydlen isod.

Wythnos 1

Wythnos yn dechrau: 19/02/24, 18/03/24, 22/04/24, 20/05/24

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Cig Eidion Rhost a Phwdin Swydd Efrog Cartref gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Porc Rhost gyda Stwffin Saets a Nionod gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Cyw Iâr Rhost a Stwffin gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Twrci Rhost gyda Stwffin Saets a Nionod gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Gamwn wedi’i rostio mewn mêl gyda Saws Persli a Thatws a Llysiau neu Salad

Cyw iâr wedi'i grilio gyda llysiau mewn saws mojo verde gyda thatws a llysiau neu salad

Keema cig eidion a reis

Pasta tiwna Puttanesca wedi'i bobi

Mac a chaws chorizo

Pysgodyn Katsu mewn cytew gyda mayo blas cyri gyda thatws a llysiau neu salad

Cannelloni Sbigoglys a Chaws Hufennog gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Ffa Menyn Blas Mwg a Phwmpen wedi’u pobi gyda Thatws a Llysiau neu salad

Madarch Morocaidd gyda Chwscws

Kabab pelenni cig figan gyda cholslo ffenigl a hadau pwmpen

Quiche brocoli a chaws Cymreig gyda thatws a llysiau neu salad

Stiw ffacbys a llysiau harrisa

Byrgyr llysieuol â sglein Chipotle a seigiau ychwanegol gyda thatws a llysiau neu salad

Frittata cennin a feta gydag aioli gyda thatws a llysiau neu salad

Tacos tsili ffa a chorbys a reis Cyri Halloumi Hufennog a Reis

Pastai'r Bugail aubergine a chorbys gyda thatws a llysiau neu salad

Wythnos 2

Wythnos yn dechrau: 29/01/24, 26/02/24, 25/03/24, 29/04/24, 27/05/24

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener

Cig Eidion Rhost a Phwdin Swydd Efrog Cartref gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Porc Rhost gyda Stwffin Saets a Nionod gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Cyw Iâr Rhost a Stwffin gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Gamwn wedi’i Rostio mewn Mêl gyda Saws Mwstard a Thatws a Llysiau neu Salad

Porc Rhost gyda Stwffin Saets a Nionod gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Cyw iâr crimp gyda nwdls tahini tyrmerig

Pei crwst byr twrci a chennin hufennog gyda thatws a llysiau neu salad

Lasagne Cig Eidion a Phupur Coch mwg wedi ei rostio gyda thatws a llysiau neu salad

Bhuna cyw iâr a reis

Pysgodyn y Dydd Wedi’i Ffrio’n Ddwfn gyda Thatws a Llysiau neu Salad

 Peli Cig Figan Sgleiniog gyda Saws Romesco a Pasta

Tacos corbys cajwn gyda thatws

Tomato a Pesto Gnocchi Pôb gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Sinsir a tsili wedi eu scramblo gyda bara crwst 

Cyri katsu figan quorn a llaeth enwyn a reis 

Gobi Manchurian

Macaroni a Chaws a Ffa Sbeislyd Blas Mwg wedi’u Pobi

Cyri madarch a tofu a reis

Penne Florentine Moussaka Llysiau gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Wythnos 3

Wythnos yn dechrau: 05/02/24, 04/03/24, 08/04/24, 06/05/24

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Cig Eidion Rhost a Phwdin Swydd Efrog Cartref gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Porc Rhost gyda Stwffin Saets a Nionod gyda Thatws a Llysiau neu alad

Cyw Iâr Rhost a Stwffin gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Twrci Rhost gyda Stwffin Saets a Nionod gyda Thatws a Llysiau neu Salad Gamwn wedi’i rostio mewn mêl gyda Saws Persli a Thatws a Llysiau neu Salad
Cyw iâr pob, saws Chimichurri a llysiau wedi eu golosgi
Cig Eidion Mongolaidd a Reis
Sando pelenni cig porc sbeislyd gyda cholslo picl pysgnau Massaman cig eidion a reis

Pysgodyn Amritsari mewn cytewgyda thatws a llysiau neu salad

Cyri ffacbys a menyn pysgnau a reis

Tofu miso pob a bowlen o lysiau
Selsig llysieuol a thatws stwnsh neu thatws gyda llysiau neu salad
Blodfresych gyda Tahini Harissa a chorbys  Falafel a Quinoa Llysiau Rhost
Burritos Corbys Cajun gyda Thatws a Llysiau neu Salad Tagliatelle Pwmpen Cnau Menyn
Quiche feta a spigoglys gyda gyda thatws a llysiau neu salad
Tortellini Formaggio mewn saws pupur coch a thomato wedi eu rhostio
Enchiladas Ffa gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Wythnos 4

Wythnos yn dechrau: 12/02/24, 11/03/24, 15/04/24, 13/05/24

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Cig Eidion Rhost a Phwdin Swydd Efrog Cartref gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Porc Rhost gyda Stwffin Saets a Nionod gyda Thatws a Llysiau neu alad

Cyw Iâr Rhost a Stwffin gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Twrci Rhost gyda Stwffin Saets a Nionod gyda Thatws a Llysiau neu Salad Gamwn wedi’i rostio mewn mêl gyda Saws Persli a Thatws a Llysiau neu Salad
Pilaf Cyw iâr sbeislyd a moron rhost
Byrgyr Cig Eidion Mecsicanaidd mewn bynsen gyda thatws a llysiau neu salad
Peli cig â sglein cajwn gyda saws romesco o shibwns wedi eu golosgi  Tsili Cig Oen gyda ffa gwyn a reis

Pysgodyn y Dydd Wedi’i Ffrio’n Ddwfn gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Blodfresych Hufennog a chorbys cnau coco a reis

Tofu mewn Cytew gyda Tsili Melys a Reis Pastai’r Bugail Corbys Figan gyda Thatws a Llysiau neu Salad Twmplen gyoza llysieuol gyda nŵdls Thai Falafel pate spigoglys gyda sbigoglys a madarch
Pasta spigoglys gyda thomato a ffa
Lasagne Madrach a Sbigoglys gyda Thatws a Llysiau neu Salad Quiche Winwns Gludiog a Chaws cheddar gyda Thatws a Llysiau neu Salad Pêl-gig lysieuol corbys melys a surBolognese Quorn gyda Sbageti Enchiladas Ffa gyda Thatws a Llysiau neu Salad