Bwydlenni Wythnosol y Neuadd Fwyd

Mae bwydlen y Neuadd Fwyd yn ailadrodd pob tair wythnos. Dydd Llun i ddydd Gwener 12.00-14.00 - Bwrdd y Cogydd.

Sylwer, gall y fwydlen gael ei newid. Rydym yn ceisio cadw at y fwydlen gymaint â phosib. Am wahanol resymau, bydd eitemau ar y fwydlen yn cael eu newid i adlewyrchu hyn.

Bydd pryd o fwyd rhatach a chawl hefyd ar gael.

Nodwch fod yr holl brisiau a ddangosir yn y neuadd fwyd yn brisiau myfyrwyr.

Gweler y fwydlen isod.

Wythnos 1

Wythnos yn dechrau 25/09/23, 16/10/23, 06/11/23, 27/11/23, 18/12/23

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Cig Eidion Rhost a Phwdin Swydd Efrog Cartref gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Porc Rhost gyda Stwffin Saets a Nionod gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Cyw Iâr Rhost a Stwffin gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Twrci Rhost gyda Stwffin Saets a Nionod gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Gamwn wedi’i rostio mewn mêl gyda Saws Persli a Thatws a Llysiau neu Salad

Cyw Iâr Paprica Mwstard gyda Phuprau wedi eu Marinadu gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Bolognese Cig Eidion gyda Sbageti

Pastai’r Bwthyn â Chennin Crimp gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Steciau porc gyda saws barbeciw a chaws a gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Pysgodyn y Dydd Wedi’i Ffrio’n Ddwfn gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Cannelloni Sbigoglys a Chaws Hufennog gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Ffa Menyn Blas Mwg a Phwmpen wedi’u pobi gyda Thatws a Llysiau neu salad

Madarch Morocaidd gyda Chwscws 

Penne Arrabbiata

Quiche Brocoli a Chaws Cymreig gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Tofu Mewn Cytew gyda Tsili Melys a Reis

Peli Llysieuol Wedi'u Coginio mewn Dull Sbaenaidd gyda Reis

Cyri Thai o Lysiau Gwyrdd a Thofu gyda Reis 

Cyri Halloumi Hufennog a Reis

Tacos Tsili Ffa a Chorbys a Reis

Wythnos 2

Wythnos yn dechrau 02/10/23, 23/10/23, 13/11/23, 04/12/23

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener

Cig Eidion Rhost a Phwdin Swydd Efrog Cartref gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Porc Rhost gyda Stwffin Saets a Nionod gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Cyw Iâr Rhost a Stwffin gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Gamwn wedi’i Rostio mewn Mêl gyda Saws Mwstard a Thatws a Llysiau neu Salad

Porc Rhost gyda Stwffin Saets a Nionod gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Burrito Cyw Iâr gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Paëla

Lasagne Cig Eidion gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Cyrri Cyw Iâr Katsu a Reis

Pysgodyn y Dydd Wedi’i Ffrio’n Ddwfn gyda Thatws a Llysiau neu Salad

 Peli Cig Figan Sgleiniog gyda Saws Romesco a Pasta

Blodfresych Melys a Sour gyda Reis

Tomato a Pesto Gnocchi Pôb gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Jambalaya Figan

Bolognese Jacffrwyth gyda Pasta

Pei miso madarch a quorn gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Macaroni a Chaws a Ffa Sbeislyd Blas Mwg wedi’u Pobi 

Dhansak Pwmpen a Chnau Coco a Reis 

Penne Florentine Moussaka Llysiau gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Wythnos 3

Wythnos yn dechrau 09/10/23, 30/10/23, 20/11/23, 11/12/23

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Cig Eidion Rhost a Phwdin Swydd Efrog Cartref gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Porc Rhost gyda Stwffin Saets a Nionod gyda Thatws a Llysiau neu alad

Cyw Iâr Rhost a Stwffin gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Twrci Rhost gyda Stwffin Saets a Nionod gyda Thatws a Llysiau neu Salad Gamwn wedi’i rostio mewn mêl gyda Saws Persli a Thatws a Llysiau neu Salad
Pei Cyw iâr a Madrach gyda Thatws a Llysiau neu Salad Cig Eidion Corea gyda Reis Porc Mesicanaidd gyda Reis a Ffa, gyda Tatws Melys Pastai Bugail gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Pysgodyn y Dydd Wedi’i Ffrio’n Ddwfn gyda Thatws a Llysiau neu Salad

Cyri Thai o Gnau Coco, Coriander a Phwmpen a Reis 

Tofu mewn Cytew gyda Tsili Melys a Reis Pastai’r Bugail Corbys Figan gyda Thatws a Llysiau neu Salad Ffa Tsili gyda Natchos Monterey Jack a reis  Falafel a Quinoa Llysiau Rhost
Burritos Corbys Cajun gyda Thatws a Llysiau neu Salad Lasagne Madrach a Sbigoglys gyda Thatws a Llysiau neu Salad Quiche Winwns Gludiog a Chaws cheddar gyda Thatws a Llysiau neu Salad Bolognese Quorn gyda Sbageti Enchiladas Ffa gyda Thatws a Llysiau neu Salad