Beth sy'n digwydd os bydd rhywun arall yn defnyddio'r cerdyn?

Mae'ch Cerdyn yn werthfawr a'ch cyfrifoldeb chi yw gofalu amdano. Os bydd eich cerdyn yn cael ei golli neu ei ddwyn, cysylltwch ag aelod o staff y Gwasanaethau Croeso yn syth ac fe fyddant yn atal y cerdyn. Gallwch gael cerdyn newydd am y pris safonol gan y Llyfrgell. Gallwn roi cerdyn dros dro i fyfyrwyr wrth iddynt aros am eu cerdyn newydd gan y Llyfrgell.