@ Y Undeb

Mewn lleoliad cyfleus yn adeilad Undeb y Myfyrwyr nesaf at Ganolfan y Celfyddydau. Mae’r bar Cwtch yn gweini Coffi Starbucks ac mae Siop y Myfyrwyr yn agored i fyfyrwyr, i staff ac i ymwelwyr.

 

 

 • Bwydydd poeth i’w bachu
 • Dewis eang o gwrw a seidr o’r gasgen
 • Byrddau pŵl
 • Naws hamddenol
 • Cwrw Cymreig go iawn
 • Diodydd meddal o’r tap neu mewn poteli

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos, 11.00-23.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener, 11.00-23.00 ar ddydd Sadwrn a 12.00-21.00 ar ddydd Sul

 

 

 • Coffi Cappuccino, Latté, Espresso, Frappuccino a gwahanol fathau o de.
 • Byrbrydau poeth
 • Tatws trwy’u crwyn
 • Paninis, brechdanau a baguettes.
 • Gallwch fwyta i mewn neu fynd â’ch bwyd gyda chi.

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos, 8.30-22.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener, 11.00-22.00 ar ddydd Sadwrn a 12.00-20.00 ar ddydd Sul

 

 

 

 • Becws yn y siop
 • Y dewis mwyaf o frechdanau a chynigion ar brydau bwyd ar y campws
 • Byrbrydau, melysion a bwydydd
 • Bwydydd poeth i’w bachu
 • Bwydydd Halal a fegan ar gael bob amser 
 • Pethau ymolchi a nwyddau hylendid
 • Offer swyddfa a hanfodion pob dydd
 • Dillad â brand y Brifysgol

Ar agor 5 diwrnod yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8.30 - 18.00