@ Y Undeb

Mae adeilad yr undeb ar gael i fyfyrwyr ei ddefnyddio drwy'r dydd, saith diwrnod yr wythnos. O baned fach o goffi i noson allan - a phopeth rhyngddynt, fwy neu lai – rydyn ni yma ar eich cyfer.

 • Dewis eang o gwrw a seidr o’r gasgen
 • Byrddau pŵl
 • Naws hamddenol
 • Diodydd meddal o’r tap neu mewn poteli
 • Coffi Cappuccino, Latté, Espresso, Frappuccino
 • fathau o de.
 • Byrbrydau poeth
 • Paninis, brechdanau a baguettes.
 • Gallwch fwyta i mewn neu fynd â’ch bwyd gyda chi.

 

 • Bwyd Poeth gael pob dydd
 • Pitsa
 • Wraps
 • Byrgyrs
 • Ochrau