Siop Myfyrwyr

 

Wedi’i lleoli’n gyfleus iawn yn Undeb y Myfyrwyr drws nesaf i Ganolfan y Celfyddydau, mae Siop y Myfyrwyr yn agored i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr. Mae’r siop yn gwerthu dewis arbennig o fwydydd parod, melysion, dillad, offer ysgrifennu ac anrhegion – mae yma rywbeth i bawb!

  • Becws a Bar Pasta yn y Siop
  • Y dewis mwyaf o frechdanau a chynigion bwyd ar y campws
  • Byrbrydau, melysion a bwydydd
  • Gwinoedd a chwrw
  • Pethau ymolchi a chynnyrch hylendid
  • Offer ysgrifennu a hanfodion bob dydd