Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
AD10410
Teitl y Modiwl
IAITH MEWN ADDYSG A CHYMDEITHAS
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 10 Hours.
Seminarau / Tiwtorialau 5 Hours.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad  60%
Asesiad Semester Traethodau: Aseiniad: 2,000 o eiriau  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:


Erbyn diwedd y cwrs gobeithir y gall y myfyrwyr bwyso a mesur y gwahanol ffactorau sy'n gyfrifol am gynnal a gwarchod iaith, yn ogystal a^'r ffactorau sy'n bygwth dyfodol iaith, cyfundrefn addysg, a chenedl.

Disgrifiad cryno


Arolwg o addysg ddwyieithog mewn perthynas a^ Chymru a gwledydd/cymunedau dwyieithog eraill. Ystyrir y ffactorau sy'n dylanwadu ar iaith a diwylliant, a'r polisiau a'r dulliau a ddefnyddir i hybu dwyieithrwydd.
Nod


Datblygu ymwybyddiaeth o rol hollbwysig addysg ar gyfer cynnal iaith a chymdeithas. Cael y myfyrwyr i olrain datblygiad addysg yng Nghymru dros y canrifoedd, a'u cael i ystyried profiadau gwledydd Celtaidd a lleiafrifol eraill.

Cynnwys


  • Datblygiad addysg Gymraeg dros y canrifoedd (11 Ganrif-19 Ganrif).
  • Addysg Gymraeg yn yr 20ed Ganrif.
  • Profiadau Cernyw, Ynys Manaw, Yr Alban, Iwerddon a Llydaw.
  • Dyfodol y Gymraeg ac Addysg yng Nghymru..

Rhestr Ddarllen

Testun Ychwanegol Atodol
Aitchison, John A geography of the Welsh language 1961-1991 University of Wales Press Chwilio Primo Baker, Colin Aspects of Bilingualism in Wales Multilingual Matters Chwilio Primo Davies, Janet. The Welsh language University of Wales Press Chwilio Primo Griffiths, Merfyn Addysg Gymraeg 2 : casgliad o ysgrifau CBAC Uned Iaith Genedlaethol Cymru Chwilio Primo Griffiths, Merfyn Addysg Gymraeg : casgliad o ysgrifau Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru Chwilio Primo Gwyn, Robin. Hynt a helynt yr iaith : hanes yr iaith Gymraeg drwy'r oesoedd Canolfan Astudiaethau Addysg Chwilio Primo Jenkins, Geraint H. 'Let's do our best for the ancient tongue' : the Welsh language in the twentieth century University of Wales Press Chwilio Primo Jones, Bobi Iaith ifanc : hyrwyddo a chadw'r defnydd o'r Gymraeg ymhlith pobl ifainc CYD Chwilio Primo Price, Glanville The languages of Britain Edward Arnold Chwilio Primo Roberts, Gareth Addysg gymraeg, addysg gymreig Ysgol Addysg, Prifysgol Cymru, Bangor Chwilio Primo Stephens, Meic Linguistic minorities in Western Europe Gomer Press Chwilio Primo Stephens, Meic The Welsh language today Gomer Press Chwilio Primo Thomas, Peter Wynn Developing minority languages : the proceedings of the fifth international conference on minority languages Gomer Press Chwilio Primo

AITCHISON, J & CARTER, H A Geography of the Welsh Language University of Wales Press Chwilio Primo BAKER, C Aspects of Bilingualism in Wales Multilingual Matters (19) Chwilio Primo GRIFFITHS, Merfyn Addysg Gymraeg CBAC Chwilio Primo PRICE, Glanville The Languages of Britain Arnold Chwilio Primo STEPHENS, Meic Linguistic Minorities in Western Europe Gomer Press Chwilio Primo STEPHENS, Meic The Welsh Language Today Gomer Press Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4