Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CY10710
Teitl y Modiwl
CYMRAEG YSGRIFENEDIG 1
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Cyd-Ofynion
Cyd-Ofynion
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
Cymraeg (Ail Iaith) Safon Uwch (fel arfer, ond nid o raid)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 11 Awr
Seminarau / Tiwtorialau 18 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   80%
Asesiad Semester Asesiad Parhaus:  20%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn deall sut mae defnyddio system ferfol y Gymraeg, gweithredol a goddefol.

2. Byddwch yn deall sut y mae llunio cymalau perthynol yn gywir.

3. Byddwch yn deall sut y mae llunio cymalau enwol yn gywir.

4. Byddwch yn deall sut y mae llunio cymalau amodol yn gywir.

5. Byddwch yn deall sut y mae pwyslais yn gweithio yn y Gymraeg.

6. Byddwch yn gallu ysgrifennu'n weddol hyderus yn y cywair llenyddol.

Disgrifiad cryno

Ymarferion ar gywirdeb iaith a thrafodaethau arni.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4