Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CY34020
Teitl y Modiwl
LLENYDDIAETH Y BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Rhagofynion
CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810
Rhagofynion
Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 22 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   70%
Asesiad Semester Traethawd 3000 o eiriau  30%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gyfarwydd a^ rhai o'r prif ddatblygiadau ym maes llenyddiaeth a beirniadaeth lenyddol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

2. Byddwch yn gallu trafod enghreifftiau o farddoniaeth ac o ryddiaith y cyfnod yn ddadansoddol ac yn feirniadol.

3. Byddwch yn gallu gosod y testunau llenyddol yn eu cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol.

4. Byddwch yn gallu cymharu awduron a^'i gilydd ac adnabod y tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhyngddynt.

Disgrifiad cryno

Astudiaeth o hanes llenyddiaeth y ganrif ddiwethaf. Rhoddir sylw arbennig i awdlau a thelynegion y cyfnod, i'r arwrgerdd ac i'r nofel. Ymhlith yr awduron a astudir y mae Dafydd Ddu Eryri, Eben Fardd, Alun, Islwyn, Ceiriog, Daniel Owen ac Emrys ap Iwan.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6