Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CY35020
Teitl y Modiwl
Y GYMRAEG: IAITH DYSG AC IAITH CYMDEITHAS
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Rhagofynion
CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810
Rhagofynion
Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 20 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   55%
Asesiad Semester Traethodau: 1,500 o eiriau i'w gyflwyno hanner ffordd drwy'r tymor dysgu  20%
Asesiad Semester Gwaith Prosiect: 1,800 o eiriau i'w gyflwyno erbyn diwedd y tymor dysgu  25%

Canlyniadau Dysgu

Ar gwblhau'r modiwl bydd myfyrwyr yn medru trafod hanes diweddar yr iaith a deall paham y caiff ei siarad a'i hysgrifennu fel y'i siaredir ac fel y'i hysgrifennir.

Disgrifiad cryno

Golwg ar weithgarwch gwy^r y Dadeni a'u syniadau yngly^n ag ysgrifennu Cymraeg, gwaith E Lhuyd, geiriadurwyr a gramadegwyr y 18fed ganrif a'r 19eg ganrif, syniadau am ysgrifennu'r iaith yn y 20fed ganrif, twf dwyieithedd, erydiad ieithyddol, parthau'r iaith a'i dosbarthiad daearyddol.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6