Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
DD30310
Teitl y Modiwl
THEATR A CHYMDEITHAS
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Rhagofynion
Rhagofynion
Rhagofynion
DD10120 Unrhyw ddau o`r tri modiwl canlynol:
Manylion Pellach:

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 1.5 Awr   Arholiad 1.5 awr rhaghysbysedig  50%
Asesiad Semester Cyflwyniad seminar  Cyflwyniad:  15%
Asesiad Semester Treaethawd (2,500 o eiriau)  Traethodau:  35%

Canlyniadau Dysgu


Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:

- ymchwilio i faterion neilltuol yn ymwneud a`r berthynas rhwng theatre a chymdeithas

- trafod gwahanol agweddau ar y berthynas rhwng theatr a chymdeithas i safon foddhaol

- llunio dadansoddiad deallus o`r theatr sydd yn cydnabod natur boliticaidd y cyfrwng

Disgrifiad crynoYn y modiwl hwn, byddwch yn archwilio`r berthynas rhwng theatr a chymdeithas o sawl ongl, gan ddyfalu a damcaniaethu ynghylch effeithiau a chanlyniadau posibl y berthynas honno. Bydd darlithoedd/seminarau`r modiwl yn cyfeirio at waith nifer o artisiaid a theoryddion sydd wedy cyflwyno disgrifiad a dadansoddiad arbennig o`r berthynas rhwng thatre a`i chymdeithas, ac wrth astudio`u gwaith hwy byddwn yn ystyried materion megis y cysyniad o theatr fel cyfrwng addysgu, theatr bobologaidd, cyflyru cymdeithasol, anthropoleg y theatr a.y.b.
Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

- trafod gwahanol ddiffiniadau o `theatr` a `chymdeithas`

- cymharu`r diffiniadau hynny a`ch profiad chithau o`r naill a`r llall

- sylweddoli bod natur theatr fel cyfrwng ynnghlwm wrth raid a`r gynulleidfa a`r gymdeithas sydd yn ei chynnal
Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6