Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GC22010
Teitl y Modiwl
GWYDDELEG CANOL A GWYDDELEG MODERN CYNNAR (IAITH A LLE^N)1+2
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Rhagofynion
Gwyddeleg Lefel 1

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 11 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   75%
Asesiad Semester Traethodau: Traethawd/Ymarferion  25%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gallu darllen chwedl Wyddeleg a ddewiswyd o'r cyfnod 1000 - 1300, neu, yn achos testunau hwy, ddarnau dethol o'r chwedl.

2. Byddwch yn gwybod sut i ddadansoddi iaith y chwedl yn o^l dosbarthiadau gramadegol ffurfiau a brawddegau Gwyddeleg Canol.

3. Byddwch yn gwybod am rai o'r newidiadau ieithyddol mawr a arweiniodd o'r Hen Wyddeleg i Wyddeleg Canol, ac o Wyddeleg Canol i Wyddeleg Diweddar.

4. Byddwch yn deall deunydd llenyddol y chwedl, a'i swyddogaeth yn y gymdeithas oedd ohoni yn y cyfnod dan sylw.

5. Byddwch yn gyfarwydd a^ chyd-destun y chwedl yn hanes llenyddiaeth Wyddeleg.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i brif nodweddion yr iaith ar o^l 900 OC. Gwaith ieithyddol ar destunau gosod difyr wedi'u cyflwyno yn eu cyd-destun hanesyddol a diwylliannol.

Rhestr Ddarllen


Green, Antony (Oct. 1995) Old Irish Verbs and Vocabulary Cascadilla Press Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5