Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
TC21820
Module Title
FFILM A CHYFRYNGAU CYMRU
Academic Year
2010/2011
Co-ordinator
Semester
Semester 1
Pre-Requisite
Cwblhau Rhan 1 Astudiaethau Ffilm a Theledu yn llwyddianus
Other Staff

Course Delivery

Delivery Type Delivery length / details
Lecture 10 Darlith/Seminar x 2 awr
Practical sesiynau gwylio 10 x 3 awr
 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Traethawd (2000 o eiriau)  40%
Semester Assessment Portffolio critigol (3000 o eiriau)  60%
Supplementary Assessment Traethawd (2000 o eiriau) - (i deitl newydd)  40%
Supplementary Assessment Portffolio Critigol (gwerth 3000 o eiriau)  60%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

1. Datblygu corff systemataidd o wybodaeth am hanes y cyfryngau yng Nghymru.

2. Datblygu gwybodaeth am ddadleuon cyfoes am ffilm a'r cyfryngau yng Nghymru.

3. Deall, cymharu a dadansoddi damcaniaethau am hanes ffilm a'r cyfryngau, a natur ffilm a chyfryngau cyfoes.

4. Cymhwyso gwybodaeth a dealldwriaeth er mwyn asesu'n feirniadol y problemau cyfoes sy'n wynebu ffilm a'r cyfryngau yng Nghymru.

Aims

Cyflwynir y modiwl newydd hwn fel rhan o ailstrwytho'r radd BA Astudiaethau Ffilm a Theledu. Mae'r modiwl yn llenwi bwlch yn ein darpariaeth bresennol. Mae ffilm a chyfryngau Cymru yn rhan ganolog o faes ymchwil nifer o staff yr adran. Cyflwynir y modiwl hwn er mwyn cynnig darpariaeth unigryw a fydd yn lleoli'r cynllun gradd yn ddaearyddol ac yn sefydliadol.

Brief description

Fe fydd y modiwl hwn yn edrych ar ddatblygiad y cyfryngau yng Nghymru, gan gynnwys, ffilm, teledu, y wasg, a'r rhyngrwyd. Archwilir yr hinsawdd ddarlledu hanesyddol a chyfoes, gan ystyried hanes, polisiau a strwythurau darlledu, prif fudiadau a sefydlidau, yn ogystal a thestunau neilltuol. Dehonglir damcaniaethau sy'n rhoi modd o ddeall sialensiau sy'n wynebu'r cyfryngau yng Nghymru heddiw.

Content

Darlithoedd:

Hanes a Chyd-destun

Damcaniaethau am y cyfryngau yng Nghymru

Sefydliadau Prydeinig: BBC ac ITV

Ffilmiau Amatur Cynnar

Y Bwrdd Ffilmiau Cymraeg

S4C

Y Sector Annibynnol: Teliesyn

Y Wasg

Y Rhyngrwyd

Blogiau a Gwe 2.0


Seminarau:

Fe fydd y seminarau yn dilyn yr un patrwm a'r uchod

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number
Communication Cyfrannu at drafodaethau seminar, ysgrifennu ar gyfer gwaith a asesir, darllen.
Improving own Learning and Performance Er na asesir y medr yma yn ffurfiol, fe fydd cyfle i fyfyrwyr drafod eu prosesau dysgu gyda'u cyd fyfyrwyr a'r tiwtor. Rhoddir adborth manwl i draethodau ar y ffurflenni asesu.
Information Technology Er nad yhw'n cael ei asesu yn ffurfiol, disgwylir i fyfyrwyr ddefnyddio'r we i ymchwilio, medru defnyddio pecynnau gair brosesu, ac i fod yn gyfarwydd a system e-bost y Brifysgol.
Personal Development and Career planning Datblygu ymwybyddiaeth o ddiddordeb a medrau personol, ac ychwanegu at sgiliau sylfaenol.
Problem solving Adnabod problemau wrth drafod pynciau, bod yn ymwybodol o gymhlethdodau wrth geisio ffurfio atebion.
Research skills Disgwylir i fyfyrwyr ddarllen ac ymchwilio i ystod eang o ffynonellau (llyfrau, cyfnodolion, y we) ar gyfer seminarau ac asesiadau.
Subject Specific Skills
Team work Fe fydd disgwyl i fyfyrwyr weithio mewn grwpiau bychan yn y seminarau, ac i ddeall deinamig trafodaeth.

Notes

This module is at CQFW Level 5