Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
TC23100
Teitl y Modiwl
YSGRIFENNU AR GYFER SGRIN A THELEDU
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Elfennau Anghymharus

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Sesiwn Ymarferol Gweithdy 1 x 2 awr yr wythnos
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Sgript / Tap:  50%
Asesiad Semester Portfolio:  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Disgrifiad cryno

Fe gewch ddysgu trwy wylio esiamplau perthnasol a thrafod gwaith eraill - gan gynnwys eich cyd-fyfyrwyr. Fe ddadansoddir crefft y broses naratif a sgriptio ac fe astudir sgriptiau perthnasol. Fe fydd y sesiynau grwp ac unigol yn gyfle i ymateb i anawsterau sy'n codi o fewn eich proses chi o lunio sgript a'ch galluogi i ddatblygu fel beirniad ffilm.

Fe fyddech yn elwa o chwilio a gwylio'n feirniadol eich esiamplau eich hun ar deledu/DVD ac yn y sinema.

Cynnwys

Fe gewch ddysgu trwy wylio esiamplau perthnasol a thrafod gwaith eraill - gan gynnwys eich cyd-fyfyrwyr. Fe ddadansoddir crefft y broses naratif a sgriptio ac fe astudir sgriptiau perthnasol. Fe fydd y sesiynau grwp ac unigol yn gyfle i ymateb i anawsterau sy'n codi o fewn eich proses chi o lunio sgript a'ch galluogi i ddatblygu fel beirniad ffilm.

Fe fyddech yn elwa o chwilio a gwylio'n feirniadol eich esiamplau eich hun ar deledu/DVD ac yn y sinema.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5