Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
ADM5740
Teitl y Modiwl
TAR (Uwchradd): Astudiaethau Proffesiynol
Blwyddyn Academaidd
2013/2014
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Astudiaeth Agored (5,000 gair)  65%
Asesiad Semester Astudiaeth Agored (5,000 gair)  Ar gyfer yr aseiniad hwn bydd angen i chi ymgymryd ag Astudiaeth Agored ar faes (yn seiliedig ar astudiaethau proffesiynol / pwnc) sy’n cynnwys cymhwyso ymchwil a damcaniaeth i ymarfer. Dan arweiniad eich tiwtoriaid byddwch yn dewis maes astudio sy’n gysylltiedig ag addysgu a dysgu yn yr ysgol uwchradd. Byddwch yn llunio astudiaeth sy’n gosod cyd-destun y maes archwilio ac yn trafod ffactorau dethol o fewn y cyd-destun hwnnw. Bydd y gwaith yn cynnwys adolygiad llenyddiaeth cynhwysfawr o’r testun a ddewisir, darllen cefndir eang ac archwiliad, dadansoddiad a gwerthusiad beirniadol o’r ffactorau a ddetholwyd o fewn y testun cyffredinol.   65%
Asesiad Semester 4 Adroddiad Adfyfyriol Astudiaethau Proffesiynol (3,000 gair  35%
Asesiad Semester 4 Adroddiad Adfyfyriol Astudiaethau Proffesiynol (3,000 gair  Bydd y adroddiadau adfyfyriol yn eich cynorthwyo i fyfyrio mewn dull mwy ffurfiol ar gyfres o destunau gosod. Byddwch angen gwneud crynodeb o'r prif bwyntiau ar y testun gosod, darllen ymhellach ac yna ymateb drwy gynnwys eich syniadau a'ch barn eich hun. Yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn adnabod rhai materion sydd i’w dilyn ymhellach yn yr ysgol a’u trafod â’ch mentoriaid. Mae'r adroddiadau adfyfyriol yn darparu tystiolaeth eich bod wedi treulio amser yn gwerthuso ac adfyfyrio a dylent eich cynorthwyo i ddatblygu eich sgiliau fel 'ymarferwr adfyfyriol'.  35%
Asesiad Ailsefyll Astudiaeth Agored (5,000 gair)  65%
Asesiad Ailsefyll Astudiaeth Agored (5,000 gair)  Ar gyfer yr aseiniad hwn bydd angen i chi ymgymryd ag Astudiaeth Agored ar faes (yn seiliedig ar astudiaethau proffesiynol / pwnc) sy’n cynnwys cymhwyso ymchwil a damcaniaeth i ymarfer. Dan arweiniad eich tiwtoriaid byddwch yn dewis maes astudio sy’n gysylltiedig ag addysgu a dysgu yn yr ysgol uwchradd. Byddwch yn llunio astudiaeth sy’n gosod cyd-destun y maes archwilio ac yn trafod ffactorau dethol o fewn y cyd-destun hwnnw. Bydd y gwaith yn cynnwys adolygiad llenyddiaeth cynhwysfawr o’r testun a ddewisir, darllen cefndir eang ac archwiliad, dadansoddiad a gwerthusiad beirniadol o’r ffactorau a ddetholwyd o fewn y testun cyffredinol. Teitl newydd.   65%
Asesiad Ailsefyll 4 Adroddiad Adfyfyriol Astudiaethau Proffesiynol (3,000 gair  35%
Asesiad Ailsefyll 4 Adroddiad Adfyfyriol Astudiaethau Proffesiynol (3,000 gair  Bydd y adroddiadau adfyfyriol yn eich cynorthwyo i fyfyrio mewn dull mwy ffurfiol ar gyfres o destunau gosod. Byddwch angen gwneud crynodeb o'r prif bwyntiau ar y testun gosod, darllen ymhellach ac yna ymateb drwy gynnwys eich syniadau a'ch barn eich hun. Yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn adnabod rhai materion sydd i’w dilyn ymhellach yn yr ysgol a’u trafod â’ch mentoriaid. Mae'r adroddiadau adfyfyriol yn darparu tystiolaeth eich bod wedi treulio amser yn gwerthuso ac adfyfyrio a dylent eich cynorthwyo i ddatblygu eich sgiliau fel 'ymarferwr adfyfyriol'. Pynciau newydd.  35%

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7