Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
HA32120
Teitl y Modiwl
Dweud y Gwir?: Ceisio Lleisiau’R Oesoedd Canol
Blwyddyn Academaidd
2013/2014
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 3 Awr   Supplementary Examination  60%
Asesiad Ailsefyll Supplementary Assessment  40%
Asesiad Semester Semester Assessment  2 draethawd (1,500 o eiriau yr un)  40%
Asesiad Semester Semester Assessment  1 prosiect (5,000 o eiriau)  60%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Disgrifiad cryno

Sut mae clywed lleisiau’r oesoedd canol? A oes posib cael syniad iawn o sut oedd pobl yn teimlo a sut oeddent yn meddwl? I ba raddau mae’n bosibl cael at y ‘gwirionedd’ wrth edrych ar ffynonellau’r cyfnod? Dyma’r materion y bydd y modiwl hwn yn ymdrin â hwy. Wrth edrych ar ffynonellau llenyddol o’r cyfnod, yn enwedig barddoniaeth, byddwn yn trafod pa mor agos maent yn dod â ni at adnabod y bobl a’r gymdeithas a’u cynhyrchodd. Mae corff mawr o farddoniaeth wedi goroesi o Gymru’r oesoedd canol ac maent yn amrywiol iawn yn eu natur. O’r doniol i’r difrifol, o’r rhywiol i’r crefyddol, o ganmol i wawdio, maent i gyd yn ein dysgu am fywyd y cyfnod ac yn taflu goleuni ar agweddau gwahanol o gymdeithas: cyfoeth, eiddo, rhyfela, gwleidyddiaeth, diwylliant, hunaniaeth, credoau, emosiynau a dioddefaint. Wrth astudio’r ffynonellau, yn eu ffurf gwreiddiol ac ar ffurf diweddariadau, daw myfyrwyr i werthfawrogi pwysigwydd ffynonellau llenyddol a’r modd y gellir eu defnyddio i ddeall hanes a chael golwg ar deimladau a syniadau’r gorffennol.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6