Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
AD30120
Teitl y Modiwl
Gwerthuso ac Adlewyrchu ar Sgiliau Dysgu yn Gritigol
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Sesiwn Ymarferol A COMPULSORY MODULE DEVELOPMENT WORKSHOP One session of 7 hours to be held over reading week (in same session as ED30120)
Darlithoedd
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Aseiniad  Aseiniad ysgrifenedig: Cynllunio cynllun asesu mewn cyd-destun penodol (3000 gair)  50%
Asesiad Semester Arteffact/ Gem  Arteffact: Cynllunio a chynhyrchu gem `asesu ar gyfer dysgu' ryngweithiol  40%
Arholiad Semester 6 Awr   Cyflwyniad Llafar  Asesu llafar a chan gymheiriaid: Amddiffyniad ar lafar am ddeg munud o?r gem `asesu ar gyfer dysgu? ryngweithiol. Bydd yr asesu gan gymheiriaid yn cyfrannu 10% o'r marc terfynol.  10%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad Atodol  Aseiniad ysgrifenedig: Cynllunio cynllun asesu mewn cyd-destun penodol (gwahanol i?r uchod) (3000 gair)  50%
Asesiad Ailsefyll Arteffact atodol  Arteffact: Cynllunio a chynhyrchu gem `asesu ar gyfer dysgu? ryngweithiol newydd  40%
Arholiad Ailsefyll 6 Awr   Cyflwyniad llafar atodol  Asesu llafar a chan gymheiriaid: Amddiffyniad ar lafar am ddeg munud o?r gem `asesu ar gyfer dysgu? ryngweithiol. Os na bydd hi?n bosibl i gynnal cyflwyniad llafar, gofynnir i fyfyrwyr ddarparu amddiffyniad ysgrifenedig o?r gem `asesu ar gyfer dysgu? ryngweithiol.  10%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Arddangos dealltwriaeth o'r cysyniadau a'r gweithdrefnau technegol sydd ynghlwm wrth gynllunio asesiadau mewn cyd-destunau addysgol;

Adolygu a thrafod yn feirniadol y prif bynciau i'r hystyried wrth gynllunio trefniadau asesu priodol.

Arddangos dealltwriaeth o sut y mae arferion asesu yn rhyngweithio a dysgu myfyrwyr;

Cynllunio a chynhyrchu gem `asesu ar gyfer dysgu? ryngweithiol;

Cyflwyno'r feirniadol amddiffyniad ar lafar o'r gem `asesu ar gyfer dysgu? ryngweithiol.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl yn ceisio asesu'r hyn y mae myfyriwr yn ei ddysgu ac wrth wneud hynny yn codi'r cwestiynau, `pam?? ac `er lles pwy?? yn ogystal a `beth sydd i'r asesu??. Mae'r modiwl hwn yn ymwneud a rol asesu mewn cyd-destun addysgol, yn amrywio o asesu dysgu yn yr ystafell ddosbarth anffurfiol i systemau asesu yn genedlaethol. Dadansoddir enghreifftiau o arferion asesu ym mhob cam addysg, o ysgolion cynradd i addysg uwch, gyda golwg ar ddeall posibiliadau a chyfyngiadau asesu mewn cyd-destun addysgol. Rhoddir pwyslais yn arbennig ar asesu ar gyfer egwyddorion ac arferion dysgu. O'r herwydd, rhoddir cyfarwyddyd i fyfyrwyr ddatblygu gemau rhyngweithiol wedi eu hanelu at israddedigion yn y flwyddyn gyntaf, gyda golwg ar annog myfyrwyr i fyfyrio arnynt eu hunain a gwerthuso eu hunain.

Cynnwys

Darlith 1. Y broses asesu: profiad a chwestiynau.
Beth yw asesiad `da?? Rhai cysyniadau allweddol.
Darlith 2. Cynllunio cynllun asesu: manylion, cwmpas a phwrpas.
Darlith 3. Asesu ar gyfer dysgu: egwyddorion ac enghreifftiau.
Darlith 4. Systemau asesu: Y Cwricwlwm Cenedlaethol.
Darlith 5. Systemau asesu: Llwybr 14-19 ? TGAU, Safon Uwch, GNVQ, Bagloriaeth Cymru, a sgiliau allweddol ac ehangach.
Darlith 6. Systemau asesu: Addysg Uwch
Darlith 7. Pynciau allweddol asesu: asesu ffurfiannol; safoni asesu athrawon; safonau cenedlaethol.
Darlith 8. Hunanfyfyrio a hunanwerthuso gan fyfyrwyr.
Cyflwyniad i asesu gan gymheiriaid.
Darlith 9. Asesu gan gymheiriaid: cyflwyniad llafar myfyrwyr o gem ryngweithiol.
Darlith 10. Asesu gan gymheiriaid: cyflwyniad llafar myfyrwyr o gem ryngweithiol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6