Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CY33420
Teitl y Modiwl
Y Chwedl Arthuraidd yng Nghymru Cyn 1100
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Rhagofynion
CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810
Rhagofynion
Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 22 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   arholiad atodol  100%
Arholiad Semester 2 Awr   70%
Asesiad Semester Traethodau: 3.000 o eiriau  30%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn deall pwysigrwydd yr hyn a olygir wrth y Chwedl Arthuraidd Gymraeg.

2. Byddwch yn gallu trafod y problemau a wynebir wrth geisio profi bodolaeth Arthur hanesyddol.

3. Byddwch yn gallu darllen y prif destunau cyn-Normanaidd sy'n ymdroi o gwmpas Arthur y Cymry yn yr iaith wreiddiol.

4. Byddwch yn gallu trafod y testunau Arthuraidd Cymraeg mewn modd gwrthrychol.


Disgrifiad cryno

Astudiaeth o'r testunau cynharaf yn y Gymraeg sy'n ymwneud ag Arthur a'i filwyr: Pa wr yw'r porthor, Preiddau Annwfn a Kulhwch ac Olwen.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6