Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GC10910
Teitl y Modiwl
Diwylliant Celtaidd ii
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 11 awr
Seminarau / Tiwtorialau 3 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   arholiad atodol  100%
Arholiad Semester 2 Awr   75%
Asesiad Semester Asesiad - traethawd c 1,500 o eiriau  Traethodau:  25%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Byddwch yn gallu trafod detholiad o ffynonellau ynghylch diwylliant siaradwyr yr ieithoedd Celtaidd, er enghraifft ffynonellau ieithyddol, arysgrifol, celfyddydol, ethnograffig, chwedlonol, neu lenyddol.

Byddwch yn gallu dadansoddi sut y disgrifiwyd y Celtiaid dros y canrifoedd.

Disgrifiad cryno

Yma o hyd? Disgrifiadau o'r Celtaidd ar hyd y canrifoedd. Pynciau eang eu hapel mewn lle^n Geltaidd gymharol gyda sylw arbennig ar lenyddiaeth ganoloesol Iwerddon.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4