Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GC32410
Teitl y Modiwl
Gwyddeleg Modern Cynnar (Iaith a Llên) 3+4
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Rhagofynion
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 22 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad atodol  100%
Arholiad Semester 2 Awr   75%
Asesiad Semester Traethodau: Traethawd/Ymarferion  25%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn yn llwyddiannus:

1. Byddwch wedi darllen detholiadau o destun rhyddiaith pwysig a chynrychiadol o'r cyfnod (yn arferol, Foras Feasa ar Eirinn gan Seathrun Ceitinn).

2. Byddwch wedi darllen detholiad cynrychiadol o farddoniaeth sillafol.

3. Byddwch yn gallu trafod cyd-destunau cymdeithasol, gwleidyddol, a llenyddol y testun detholedig, yn ogystal a^ thechneg naratif yr awdur.

4. Byddwch yn gallu adnabod y nodweddion sydd yn gwahaniaethu testun Gwyddeleg Modern Cynnar oddi wrth destunau o gyfnodau eraill.

5. Byddwch yn gallu gwahaniaethu rhwng barddoniaeth farddol yn y mesurau caeth a dulliau llacach lle defnyddir mesurau sillafog a'r dulliau acennol poblogaidd.

6. Byddwch yn gallu trafod ro^l gymdeithasol y bardd.

Disgrifiad cryno

Parhad o Gwyddeleg Canol a Gwyddeleg Modern Cynnar I a II.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6