Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GC32610
Teitl y Modiwl
Ieitheg Geltaidd Gymharol
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Rhagofynion
Gwyddeleg Lefel I, Hen Wyddeleg Lefel 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 22 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad atodol  100%
Arholiad Semester 2 Awr   75%
Asesiad Semester Traethawd/ymerfion  Traethodau:  25%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Dylai myfyrwyr fedru deall syniadau ieithegol elfennol.

Disgrifiad cryno

Ieitheg, gyda'r pwyslais ar sut i'w defnyddio ym meysydd hanes, onomasteg, arysgrifau, hanes llenyddiaeth, astudiaethau testunol, ayyb. Elfennau ieitheg yr ieithoedd Celtaidd cynnar, gan gynnwys seineg, ffonoleg, morffoleg, cystrawen.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6