Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GW39220
Teitl y Modiwl
Y Trydydd Byd Mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 11 Sesiwn 2 awr (Darlith-Seminar)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad a welwyd eisoes  40%
Asesiad Semester Perfformiad Seminar  15%
Asesiad Semester 1 x Traethawd 2,250 o eiriau  35%
Asesiad Semester Adolygiad Llyfr neu Ffilm  10%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

- Asesu effaith yr economi fyd-eang ar wladwriaethau, cymdeithasau ac economiau'r Trydydd Byd;
- Asesu effaith cysylltiadau gwleidyddol rhyngwladol ar wladwriaethau, cymdeithasau ac economiau'r Trydydd Byd;
- Asesu effaith gwrthdrawiadau ag agweddau diwylliannol ar wladwriaethau, cymdeithasau ac economiau'r Trydydd Byd;
- Ystyried ai ffactorau economaidd, gwleidyddol neu ddiwylliannol sy'n effeithio fwyaf ar gysylltiadau Gogledd-De, a
- Thrafod yn ddeallusol gwestiynau normadol sy'n gofyn a ddylai'r berthynas Gogledd-De gael ei newid neu ei hail-strwythuro.

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl yw deall achosion a deinameg y newidiadau gwleidyddol a chymdeithasol-economaidd yn y byd sy'n datblygu, ac archwilio lle'r Trydydd Byd o fewn y system ryngwladol gyfoes drwy edrych ar ei gysylltiadau a'r byd datblygedig, a'r modd y mae'r cysylltiadau yma'n dylanwadu a strwythuro gwladwriaethau a chymdeithasau'r Trydydd Byd.

Sgiliau trosglwyddadwy

Nod y modiwl yw deall achosion a deinameg y newidiadau gwleidyddol a chymdeithasol-economaidd yn y byd sy'n datblygu, ac archwilio lle'r Trydydd Byd o fewn y system ryngwladol gyfoes drwy edrych ar ei gysylltiadau a'r byd datblygedig, a'r modd y mae'r cysylltiadau yma'n dylanwadu a strwythuro gwladwriaethau a chymdeithasau'r Trydydd Byd.

Cynnwys

Nod y modiwl yw deall achosion a deinameg y newidiadau gwleidyddol a chymdeithasol-economaidd yn y byd sy'n datblygu, ac archwilio lle'r Trydydd Byd o fewn y system ryngwladol gyfoes drwy edrych ar ei gysylltiadau a'r byd datblygedig, a'r modd y mae'r cysylltiadau yma'n dylanwadu a strwythuro gwladwriaethau a chymdeithasau'r Trydydd Byd.

Nod

Nod y modiwl yw deall achosion a deinameg y newidiadau gwleidyddol a chymdeithasol-economaidd yn y byd sy'n datblygu, ac archwilio lle'r Trydydd Byd o fewn y system ryngwladol gyfoes drwy edrych ar ei gysylltiadau a'r byd datblygedig, a'r modd y mae'r cysylltiadau yma'n dylanwadu a strwythuro gwladwriaethau a chymdeithasau'r Trydydd Byd.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6