Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GWM1620
Teitl y Modiwl
Datganoli a Chynulliad Cenedlaethol Cymru
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester 1 x Presentation  20%
Asesiad Semester 1x2000 word essay  40%
Asesiad Semester 1x2000 word essay  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Ar ddiwedd y modiwl yma, dylai myfyrwyr allu:
-Trafod cefndir hanesyddol a datblygiad yr ymdrechion i sicrhau datganoli i Gymru ers 1979
- Asesu'r feirniadol a gwerthuso y prif faterion fu'r destun trafod yng ngwleidyddiaeth Cymru wedi 1999
-Disgrifio a dadansoddi'r drylwyr y prif strwythurau llywodraethol, y broses bolisi a'r cyd-destun cyfansoddiadol/gwleidyddol yn y Gymru ddatganoledig
-Gwerthuso'r prif themau yng ngwleidyddiaeth Cymru yn ystod yr ugeinfed ganrif
- Dadansoddi'r berthynas rhwng y Cynulliad Cenedlaethol ac actorion gwleidyddol eraill yn Nghymru
-Deall datblygiadau yng Nghymru yng nghyd-destun datblygiadau ehangach ar y lefel Brydeinig ac Ewropeaidd.
-Diffinio seiliau cyfansoddiadol Cynulliad Cenedlaethol a gwerthuso oblygiadau'r rhain.
- Defnyddio a datblygu'r sgiliau trosglwyddadwy allweddol a ddysgwyd ar y Modiwl Hyfforddiant Ymchwil

Disgrifiad cryno

Prif nod y modiwl yw archwilio datblygiadau yng ngwleidyddiaeth Cymru ers sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999. Trafodir strwythurau a sail cyfansoddiadol y Cynulliad ac asesir y broses o lunio polisi yn y Cynulliad i werthuso cymhlethdod gwleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru wedi datganoli.

Cynnwys

Datganoli a Chymru o fewn Gwleidyddiaeth Prydain 1979 - 1999
Gwleidyddiaeth `Newydd? yng Nghymru? Cynllunio'r Cynulliad Cenedlaethol: 1997-1999
`New Model Wales?- Y Sylfaen Gyfansoddiadol i'r Cynulliad Cenedlaethol
Strwythurau Mewnol y Cynulliad Cenedlaethol
Cyfreithlondeb ac Atebolrwydd - Etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol, 1999 & 2003 ac agweddau tuag at ddatganoli ers 1999
Y Broses Bolisi
Y Cynulliad Cenedlaethol a chysylltiadau rhyng-lywodraethol (Prydain ac Ewrop)
Cynrychiolaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol
Proses, nid Achlysur: Datganoli a'r Dyfodol

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Students will learn how to present their ideas both verbally and in writing and how to assert themselves to advantage. They will understand the importance of information and clear communication and how to exploit these.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa The discussion in particular will help develop students' verbal and presentation skills. Learning about the process of planning an essay and a presentation, framing the parameters of projects, honing and developing projects and seeing through to completion will contribute to transferable skills.
Datrys Problemau Independent project work and problem solving will be one of the central goals of the module; the submission of essays and a review essay will require that the student develops independent research skills as well as problem solving skills.
Gwaith Tim Seminars will consist in part of small-group discussion where students will be obliged to discuss as a group the core issues related to seminar topics. Such class room debates and discussions are a vital component of the module.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun The module aims to promote self-management but within a context of assistance from both the convenor and fellow students alike. Students will be expected to improve their own learning and performance by undertaking their own research and to exercise their own initiative.
Rhifedd During the module, students will undertake some analysis of numerical data by examining electoral and survey data from Wales since 1997 and will therefore develop basic interpretative skills.
Sgiliau pwnc penodol Students have the opportunity to develop, practice and test a wide range of subject specific skills that help them to understand, conceptualise and evaluate examples and ideas. These include, collect and understand a wide range of data; ability to evaluate competing perspectives.
Sgiliau ymchwil The submission of essays and a review essay will reflect the independent research skills of the student. The need to locate appropriate research resources and write up the results will also facilitate research skills.
Technoleg Gwybodaeth Students will be expected to submit their work in word-processed format. Also students will be encouraged to search for sources of information on the web, as well as seeking sources through electronic information sources (such as BIDS and OCLC).

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7