Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
HC33330
Teitl y Modiwl
Trosedd, Terfysg a Moesoldeb 1750-1850
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
WH33330
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 x sesiynau 50 munud
Seminarau / Tiwtorialau 10 x sesiynau 50 munud
Seminarau / Tiwtorialau 'Tiwtorial adborth' unigol am 10 munud ar gyfer pob aseiniad a gyflwynir
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd 1 - 1 x traethawd 2,500 o eiriau  25%
Asesiad Semester Traethawd 2 - 1 x traethawd 2,500 o eiriau  25%
Arholiad Semester 3 Awr   (1 x arholiad 3 awr)  50%
Asesiad Ailsefyll Traethawd 1-1 x traethawd atodol (ail-sefyll) 2,500 o eiriau  25%
Asesiad Ailsefyll Traethawd 2-1 x traethawd atodol (ail-sefyll) 2,500 o eiriau  25%
Arholiad Ailsefyll 3 Awr   1 x arholiad atodol (ail-sefyll) 3 awr  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

On completion of this module, students should be able to:
a) Demonstrate familiarity with a substantial body of historical knowledge in the field of crime and protest in general and the Welsh context in particular.
b) Engage in source criticism, discussion and understanding of the problems facing the historian when dealing with questions relating to crime, protest and morality.
c) Gather and sift appropriate items of historical evidence
d) Read, analyse and reflect critically on secondary and primary texts, in particular popular literature from the period, such as ballads and interludes.
e) Develop the ability to evaluate strengths and weaknesses of particular historical arguments and where necessary challenge them.
f) Develop oral (not assessed) and written skills which will have been improved through seminar discussions and essays
g) Work both independently and collaboratively, and to participate in group discussions (not assessed).

Disgrifiad cryno

Y mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y cyfnod rhwng y Diwygiad Methodistaidd a Brad y Llyfrau Gleision. Awgrymwyd bod y cyntaf yn amcanu at greu `cenedl o bobl ddiflas?, ac yn sgil yr ail ceisiwyd creu'r ddelwedd o Gymru fel `gwlad y menyg gwynion?, heb dor-cyfraith yn amharu arni. Awgryma'r cyhuddiadau yn y Llyfrau Gleision yngl'r ag anfoesoldeb yn y Gymru Anghydfurffiol na lwyddodd y Methodistiaid yn eu nod. Bwriad y modiwl yw archwilio dylanwad Anghydffurfiaeth ar syniadau am foesoldeb, agweddau'r boblogaeth yn gyffredinol at drosedd a chamymddwyn, a'r rhesymau dros derfysgoedd hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn cydgerdded a Chymru sobor a difrifol yr Anghydfurffwyr, felly, yr oedd Cymru a oedd weithiau'r afreolus a llawn rialtwch, ac a oedd mewn rhai achosion yn troi llygad dall i drosedd a chamymddwyn.

Cynnwys

Darlithiau:

1. Rhagarweiniad
2. Moesoldeb, tadolaeth ac arweinwyr cymdeithas
3. Yr Eglwys Sefydledig, Anghydffurfiaeth a safonau moesol
4. Y 'Cod Gwaedlyd' a rheolaeth gymdeithasol
5. Cadw trefn
6. Trosedd a chosb
7. Cosb heblaw’r gosb eithaf
8. 'Trosedd cymdeithasol': trosedd fel protest?
9. Cymdeithas dreisgar?: byw, marw a chwarae
10. Cyfiawnder, moesoldeb a'r gymuned
11. Protest a therfysg yn y ddeunawfed ganrif
12. Y 1790au: trobwynt cythryblus?
13. Anfodlonrwydd gwledig hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg
14. Anfodlonrwydd diwydiannol hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg
15. Y 1830au a Therfysg Merthyr 1831
16. Siartiaeth a Chasnewydd 1839
17. 'Ac a fendithiasant Rebeca'?
18. 'Brad y Llyfrau Gleision'

Seminarau:

1. Cyflwyniad i'r cyfnod a'r themau
2. Y bonedd, awdurdod a thadolaeth
3. Trais yn y ddeunawfed ganrif
4. Trosedd, cosb a'r gymdeithas
5. Y 'Cod Gwaedlyd' a'r gosb eithaf
6. Terfysg yn y ddeunawfed ganrif
7. Anfodlonrwydd gwledig a merched Beca
8. Anfodlonrwydd diwydiannol
9. Siartiaeth a 1839
10. Y llyfrau gleision a moesoldeb

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
D. Hay, E.P. Thompson a P. Linebaugh (goln) Albion's Fatal Tree Chwilio Primo D. Thomas Cau'r Tiroedd Comin Chwilio Primo D.J.V. Jones Before Rebecca Chwilio Primo D.J.V. Jones Crime in Nineteenth-Century Wales Chwilio Primo D.J.V. Jones The Last Rising Chwilio Primo David Howell Patriarchs and Parasites Chwilio Primo David Howell The Rural Poor Chwilio Primo David Williams The Rebecca Riots Chwilio Primo Deirdre Beddoe Welsh Convict Women Chwilio Primo Derec Llwyd Morgan Y Diwygiad Mawr Chwilio Primo E.M. White Praidd Bach y Bugail Mawr Chwilio Primo Frank McLynn Crime and Punishment in Eighteenth-Century England Chwilio Primo G. Nesta Evans Social Llife in Mid-Eighteenth Century Anglesey Chwilio Primo G. Williams (gol.) Merthyr Politics Chwilio Primo George Rude The Crowd in History 1730-1848 Chwilio Primo Geraint H. Jenkins The Foundations of Modern Wales Chwilio Primo Gwyn A. Williams The Merthyr Rising Chwilio Primo Ivor Wilks South Wales and the Rising of 1839 Chwilio Primo John Stevenson Popular Disturbances in England, 1700-1832 Chwilio Primo Prys Morgan The Eighteenth-Century Renaissance Chwilio Primo Prys Morgan (gol.) Brad y Llyfrau Gleision Chwilio Primo T. Herbert & G.E. Jones (goln) People and Protest: Wales 1815-1880 Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6