Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
LL30100
Teitl y Modiwl
Llydaweg (Cwrs Pellach)
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Rhagofynion
Cyfartaledd o 40% yn LL10120 A LL10220 NEU YN LL20120 A LL20220
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 20 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   arholiad atodol  100%
Arholiad Semester 2 Awr   75%
Asesiad Semester Ymarferion  25%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Dylai'r myfyriwr fedru defnyddio holl amserau'r ferf, ar waha^n i rai'r amodol.

2. Dylai fedru sgwrsio yn weddol ddidrafferth ar lefel elfennol.

3. Dylai fedru rhoi cynnig ar ddarllen llyfrau Llydaweg.

4. Dylai ysgrifennu'r iaith yn weddol gywir.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn ar gyfer y sawl sydd am barhau a'r Llydawg, ar ol cwblhau CY22420 neu CY11320, ond nad yw ond yn dymuno gwneud modiwl 10 credydd. Bydd yn cynnwys yn debyg i'r hyn a geir yn CY22220, ond id astudir ond hyd Kentelzo yn Kenteliou Brezhoneg Diazez.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6