Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
MT25610
Teitl y Modiwl
Hydrodynameg 1
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
MX35610
Rhagofynion
MP26020 neu FG26020
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 19 awr (19 Darlith 1 awr)
Seminarau / Tiwtorialau 3 awr (3 dosbarth enghreifftiol 1 awr)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   (Arholiad ysgrifenedig)  100%
Arholiad Semester 2 Awr   (Arholiad ysgrifenedig)  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Egluro gofynion y syniad o gyfraddau newid lleol a darfudol;

Diddwytho'r hafaliadau rheoli ar gyfer llif hylif delfrydol;

Cymhwyso a datrys yr hafaliadau rheoli mewn sefyllfaoedd penodol.

Nod


Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno a'n datblygu'r cysyniad sylfaenol Hydrodynameg Glasurol a'n cynnig fframwaith ar gyfer gwerthfawrogiad modern o Fecaneg Hylifau.

Disgrifiad cryno


Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno a'n datblygu'r cysyniad sylfaenol Hydrodynameg Glasurol a'n cynnig fframwaith ar gyfer gwerthfawrogiad modern o Fecaneg Hylifau.

Cynnwys


Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno a'n datblygu'r cysyniad sylfaenol Hydrodynameg Glasurol a'n cynnig fframwaith ar gyfer gwerthfawrogiad modern o Fecaneg Hylifau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5