Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
MT27510
Teitl y Modiwl
Theori ac Ymarfer Samplu
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
MX37510
Rhagofynion
MA26510
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 10 awr (10 Darlith, 1 awr)
Seminarau / Tiwtorialau 5 awr (5 trafodaeth grwp, 1 awr)
Sesiwn Ymarferol 10 awr (5 dosbarth ymarferol, 2 awr)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad Ymarferol  Arholiad Ymarferol 2 awr, lle caiff ymgeiswyr ddefnyddioi nodiadau (50%); adroddiad arolwg (50%)  Arholiad Ymarferol 2 awr, lle caiff ymgeiswyr ddefnyddioi nodiadau (50%); adroddiad arolwg (50%)  100%
Asesiad Semester Gwaith Cwrs  40%
Asesiad Semester Adroddiad Arolwg  60%

Canlyniadau Dysgu

Ar ol cwblhau'r modiwl hyn, dylai'r myfyrwyr allu:

Gweithredu'r theori ar gyfer samplu meidraidd;

Cyfrifo meintiau'r samplau sydd eu hangen er mwyn cyflawni targedau penodol;

Llunio samplau o fath addas ar gyfer amryw o boblogaethau;

Llunio holiadur er mwyn casglu gwybodaeth o ansawdd da;

Casglu, coladu, cyflwyno, dadansoddi a dehongli data arolwg sampl.

Nod


Mae'r modiwl hwn yn cyfuno theori samplu gyda phrofiad o gynllunio a chynnal arolwg sampl.

Disgrifiad cryno


Mae'r modiwl hwn yn cyfuno theori samplu gyda phrofiad o gynllunio a chynnal arolwg sampl.

Cynnwys


Mae'r modiwl hwn yn cyfuno theori samplu gyda phrofiad o gynllunio a chynnal arolwg sampl.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5